Personalhantering

Lägg till eller ändra anställda manuellt
Som administratör kan du enkelt lägga till och ändra anställda i inloggat läge på nordeanode.se.    För att lägga till anställd: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Administration". Gå till "Anställda". Välj "Lägg till anställd". Lägg in information om en anställd manuellt och spara.   Viktigt att komma ihåg är att anställda måste tillhöra en förmånsgrupp för att försäkringar och pension ska gälla.    För att ändra en befintlig anställd: Gå till "Anställda". Sök fram och välj den anställde. Ändrar uppgifter och spara. För att avsluta en anställd: Gå till "Anställda". Sök fram den anställde. Välj "Anställningar". Klicka på raden för startdatum och lägg in slutdatum.
Import av anställda via fil
Rapportering till Nordea Node kan administreras via filimport. I implementeringen bestäms filformat och intervall.    För att komma till tjänsten importera fil: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Administration" och "Anställda". Välj "Importera". Importera fil. Dra in filen i boxen eller klicka på "Välj fil" och uppdatera sedan kolumner vid behov. Resultatet av inläsningen ser du i listan, bekräfta ändringar och anställdas uppgifter är uppdaterade.
Administration av tjänstepension och försäkring
Rapportering av personaländringar som när någon har börjat, slutat eller fått ny lön kan hanteras manuellt eller via fil direkt från lönesystemet om ni använder filtjänsten. Manuell hantering sker via listan över anställda där du för varje anställd kan gå in och göra förändringar. För anställda som ska omfattas av riskförsäkringar behöver ni intyga att den anställde är fullt arbetsför när försäkringen tecknas eller ändras.    För att en anställd ska vara fullt arbetsför gäller det att den anställde: Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Inte uppbär sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från försäkringskassan (med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga). Inte har arbetsskadelivränta eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.   Om företaget är färre än 5 anställda gäller dessutom att den anställde: Inte varit sjukskriven mer än 5 dagar i följd de senaste 360 dagarna.  
Tjänstledighet och föräldraledighet
Anställda som är tjänstlediga eller föräldralediga kan hanteras manuellt från listan över anställda eller via fil direkt från lönesystemet om ni använder filtjänsten.    Tjänstlediga och föräldralediga har fortsatt tillgång till portalen, men om en person är tjänstledig pausas eventuell avsättning till pension. Även riskförsäkringar slutar gälla under tjänstledighet.    Om en anställd är föräldraledig beror det på företagets policy om pensionsförsäkringar fortlöper eller om dem pausas helt. Vid föräldraledighet kan även riskförsäkringar sluta gälla beroende på företagets policy som bestämts för respektive försäkring. 
Uppge kollektivavtal
Uppgift om kollektivavtal styr informationen som visas om vilken pension och vilket försäkringsskydd medarbetarna omfattas av. Uppgiften används även om medarbetaren har tillgång till den digitala pensionsrådgivningstjänsten.
När en anställd blir sjuk eller skadar sig
Har en anställd råkat ut för en skada eller sjukdom ska detta anmälas till försäkringsbolaget Euro Accident. Nedan finner du samlad information om vad du som arbetsgivare samt den anställde behöver göra om anställd blir sjuk eller skadad. Administration i portalen Du som arbetsgivare behöver inte göra några ändringar i portalen då sjukfrånvaro regleras av försäkringsbolaget. Sjukanmäla anställd till Euro Accident Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger anställda ersättning vid långvarig sjukskrivning. Efter 90 dagars sjukfrånvaro ska den anställda skicka in en sjukanmälan till Euro Accident genom att logga in i Euro Accidents app eller logga in på "Mina sidor" på euroaccident.se och skicka in en sjukanmälan.  Du som arbetsgivare anmäler in den anställde till Comeback med Samtalsstöd genom denna länk: Skadeanmälan Rehabilitering - ComeBack Anmälan för medarbetare som nyligen blivit sjukfrånvarande ska vara Euro Accident tillhanda senast den 30:e sjukfrånvarodagen. Sjukvårdsförsäkring Om en anställd behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan den anställda vända sig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på euroaccident.se och klicka sig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771 – 10 50 10. Inom sju dagar garanteras tid hos specialist och inom 14 dagar garanteras operation eller åtgärd.  Olycksfallsförsäkring Har en anställd drabbats av en skada eller en olycka kan den anställda göra en skadeanmälan i Euro Accidents app. Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till förmånstagare om en anställd avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, som arbetsgivare behöver du därför inte göra något. Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet. Kontaktuppgifter till Euro Accident: Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.com.
Lägg till administratörer
Huvudadministratören kan lägga till fler anställda som administratörer i portalen. Gå till ”Administration” när du loggat in i portalen. Gå till ”Anställda”. Välj anställd. Välj ”Ändra systemrättigheter”. Välj roll och spara.   Anlitar företaget en extern part för administration av exempelvis lönerapporter kan ni utse personen till administratör genom följande steg: Lägg upp den externa personen som anställd i företaget Ange samma anställningsdatum som slutdatum, exempelvis anställningsdatum 2021-06-01, slutdatum 2021-06-01 Ange 0 kr i lön Viktigt att komma ihåg är att inte lägga till denna person i någon förmånsgrupp för att undvika att aktivera några försäkringar för denna person Nu kan personen läggas till som administratör
Ta bort administratör
Huvudadministratören har möjlighet att ta bort en behörighet för en administratör och kommunikatör.  Gör såhär för att ta bort behörighet: Logga in på nordeanode.se.  Gå till "Administration". Gå till "Anställda". Via "Anställda" väljer du personen som är registrerad som administratör eller kommunikatör. Välj "Ändra behörighet".
Ändra huvudadministratör
Om ni vill ändra huvudadministratör behöver ni kontakta vår support på support@nordeanode.se så skickar vi ut en ny fullmakt.
Administratörsroller
Nordea Node har två olika typer av administratörsroller; Huvudadministratör och Administratör. Huvudadministratör får en fullmakt från firmatecknare att hantera hela företagets förmånserbjudande hos oss, inklusive rätten att utse administratör. Personal med rollen som administratör kan inte utse andra administratörer. En huvudadministratör kan närsomhelst återkalla fullmakten för en administratör. För att ändra eller återkalla fullmakten för en huvudadministratör krävs en skriftlig återkallelse och ny fullmakt från firmatecknare (signerad, vidimerad samt med bifogad ID-kopia). Huvudadministratören kan utse administratörsrollerna; kommunikatör, ekonomi och HR. En kommunikatör kan t ex hantera företagets egna förmåner och artiklar men kan inte se uppgifter om några anställda, och en ekonomiadministratör kan se företagets fakturor och rapporter.