Huvudadministratören kan lägga till fler anställda som administratörer på advinans.se.


  • Gå till ”Administration” när du loggat in på advinans.se.
  • Gå till ”Anställda”.
  • Välj anställd.
  • Välj ”Ändra systemrättigheter”.
  • Välj roll och spara.

 

Anlitar företaget en extern part för administration av exempelvis lönerapporter kan ni utse personen till administratör på advinans.se.


Lägg upp den externa parten som anställd i företaget och ange samma anställningsdatum som slutdatum, exempelvis anställningsdatum 2021-06-01, slutdatum 2021-06-01 och ange 0 kr i lön. Viktigt att komma ihåg är att inte lägga till denna person i någon förmånsgrupp för att undvika att aktivera några försäkringar för denna person. Efter att dessa steg är genomförda kan ni lägga till personen som administratör.