Huvudadministratören kan lägga till fler anställda som administratörer i portalen.


  • Gå till ”Administration” när du loggat in i portalen.
  • Gå till ”Anställda”.
  • Välj anställd.
  • Välj ”Ändra systemrättigheter”.
  • Välj roll och spara.

 

Anlitar företaget en extern part för administration av exempelvis lönerapporter kan ni utse personen till administratör genom följande steg:

  • Lägg upp den externa personen som anställd i företaget
  • Ange samma anställningsdatum som slutdatum, exempelvis anställningsdatum 2021-06-01, slutdatum 2021-06-01
  • Ange 0 kr i lön
  • Viktigt att komma ihåg är att inte lägga till denna person i någon förmånsgrupp för att undvika att aktivera några försäkringar för denna person
  • Nu kan personen läggas till som administratör