Som administratör kan du enkelt lägga till och ändra anställda i inloggat läge på advinans.se. 

 

För att lägga till anställd:

  • Logga in på advinans.se.
  • Gå till "Administration".
  • Gå till "Anställda".
  • Välj "Lägg till anställd".
  • Lägg in information om en anställd manuellt och spara.

 

Viktigt att komma ihåg är att anställda måste tillhöra en förmånsgrupp för att försäkringar och pension ska gälla. 

 

För att ändra en befintlig anställd:

  • Välj "Anställda".
  • Sök fram och välj den anställde.
  • Ändrar uppgifter och spara.