Anställda som är tjänstlediga eller föräldralediga kan hanteras manuellt från listan över anställda eller via fil direkt från lönesystemet om ni använder filtjänsten. 

 

Tjänstlediga och föräldralediga har fortsatt tillgång till Advinans, men om en person är tjänstledig pausas eventuell avsättning till pension genom Advinans. Även riskförsäkringar slutar gälla under tjänstledighet. 

 

Om en anställd är föräldraledig beror det på företagets policy om pensionsförsäkringar fortlöper eller om dem pausas helt. Vid föräldraledighet kan även riskförsäkringar sluta gälla beroende på företagets policy som bestämts för respektive försäkring.