Anställda som är tjänstlediga eller föräldralediga kan hanteras manuellt från listan över anställda eller via fil direkt från lönesystemet om ni använder filtjänsten. Tjänstlediga och föräldralediga har tillgång till Advinans, men eventuell avsättning till pension genom Advinans pausas. Riskförsäkringar slutar att gälla under tjänstledighet, vid föräldraledighet beror det på policyn som bestäms för respektive riskförsäkring.