Rapportering till Nordea Node kan administreras via filimport. I implementeringen bestäms filformat och intervall. 

 

För att komma till tjänsten importera fil:

  • Logga in på nordeanode.se.
  • Gå till "Administration" och "Anställda".
  • Välj "Importera".
  • Importera fil.
  • Dra in filen i boxen eller klicka på "Välj fil" och uppdatera sedan kolumner vid behov.
  • Resultatet av inläsningen ser du i listan, bekräfta ändringar och anställdas uppgifter är uppdaterade.