Om ni vill ändra huvudadministratör behöver ni kontakta vår support på support@nordeanode.se så skickar vi ut en ny fullmakt.