Har en anställd råkat ut för en skada eller sjukdom ska detta anmälas till försäkringsbolaget Euro Accident. Nedan finner du samlad information om vad du som arbetsgivare samt den anställde behöver göra om anställd blir sjuk eller skadad.


Administration i portalen

Du som arbetsgivare behöver inte göra några ändringar i portalen då sjukfrånvaro regleras av försäkringsbolaget.


Sjukanmäla anställd till Euro Accident

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger anställda ersättning vid långvarig sjukskrivning. Efter 90 dagars sjukfrånvaro ska den anställda skicka in en sjukanmälan till Euro Accident genom att logga in i Euro Accidents app eller logga in på "Mina sidor" på euroaccident.se och skicka in en sjukanmälan. 


Du som arbetsgivare anmäler in den anställde till Comeback med Samtalsstöd genom denna länk: Skadeanmälan Rehabilitering - ComeBack


Anmälan för medarbetare som nyligen blivit sjukfrånvarande ska vara Euro Accident tillhanda senast den 30:e sjukfrånvarodagen.


Sjukvårdsförsäkring

Om en anställd behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan den anställda vända sig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på euroaccident.se och klicka sig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771 – 10 50 10. Inom sju dagar garanteras tid hos specialist och inom 14 dagar garanteras operation eller åtgärd. 


Olycksfallsförsäkring

Har en anställd drabbats av en skada eller en olycka kan den anställda göra en skadeanmälan i Euro Accidents app.


Livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till förmånstagare om en anställd avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, som arbetsgivare behöver du därför inte göra något. Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet.


Kontaktuppgifter till Euro Accident:

Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.com.