Nordea Node har två olika typer av administratörsroller; Huvudadministratör och Administratör. Huvudadministratör får en fullmakt från firmatecknare att hantera hela företagets förmånserbjudande hos oss, inklusive rätten att utse administratör. Personal med rollen som administratör kan inte utse andra administratörer.


En huvudadministratör kan närsomhelst återkalla fullmakten för en administratör. För att ändra eller återkalla fullmakten för en huvudadministratör krävs en skriftlig återkallelse och ny fullmakt från firmatecknare (signerad, vidimerad samt med bifogad ID-kopia).


Huvudadministratören kan utse administratörsrollerna; kommunikatör, ekonomi och HR. En kommunikatör kan t ex hantera företagets egna förmåner och artiklar men kan inte se uppgifter om några anställda, och en ekonomiadministratör kan se företagets fakturor och rapporter.