Verktyg i portalen

Löneväxlingspolicy
Löneväxling innebär att en anställd kan göra bruttolöneavdrag till förmån för extra avsättning till pension. Nordea Nodes lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka anställda som kan ansöka om löneväxling. De anställda som omfattas kan ansöka om löneväxling i inloggat läge på nordeanode.se. Efter att en ansökan är gjord skapas ett ärende som ska godkännas av administratören. Ansökan genererar ett avtal om löneväxling mellan er som arbetsgivare och den anställde, avtalet signeras av båda parter i och med att ansökan godkänns.
Rapportering och fakturering av löneväxling
Nordea Nodes lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka medarbetare som kan ansöka om löneväxling. De medarbetare som omfattas kan ansöka om löneväxling inloggad på nordeanode.se. Efter att en ansökan är gjord dyker den upp som ett ärende som ska godkännas av administratören.  Processen för hanteringen ser ut så här: Medarbetaren ansöker om löneväxling, ansökan skapar ett ärende för administratören att godkänna eller avböja. Ansökningar som godkänns senast den sista dagen i månaden av administratören blir aktiva månaden efter. Avböjs ansökan kan administratören skriva en orsak som medarbetaren tar del av i inloggat läge på nordeanode.se. Aktuellt underlag och rapportfil för löneväxling finns tillgängliga den första i månaden på nordeanode.se under "Löneväxling". Registrera löneavdrag för medarbetare som ansökt och ändrat belopp för löneväxling. Om medarbetaren omfattas av ITP 1 ska kontant utbetald bruttolön rapporteras till Collectum. Kontrollera att avdrag för löneväxling är gjord innan filen skickas in till Collectum. Collectums fakturakörningar är runt den 12:e, kontrollera datum och läs mer på www.collectum.se. Om medarbetaren omfattas av ITP 2 ska lön före och efter löneväxling rapporteras till Collectum. Om löneväxlingspremien ska hanteras inom ramen för Collectum och ITP-valet ska debiteringsunderlag anmälas till Collectum varje månad enligt deras mall för engångspremier. Nordea Node bistår med Excel-mall med information om premie för varje medarbetare. Excel-mallen ska skickas in via Collectums internetkontor månadsvis, senast den 15:e. Om löneväxlingspremien hanteras genom Nordea Node och Nordea eller Nordnet Pension innebär detta att båda bolagen förskottsfakturerar vilket innebär att den första faktureringen för en löneväxling består av två månader. Exempel: Medarbetare ansöker om löneväxling 10:e mars. Ansökan godkänns av administratöre innan 31 mars och blir därmed aktiv 1:a april. Pensionsfakturan som kommer den 12:e april, avser maj och innehåller även första månaden april för denna löneväxling. Fakturan ska betalas innan den sista i månaden.
Löneväxling med ITP
För anställda med ITP 1 ska den utbetalda bruttolönen rapporteras varje månad till Collectum. Eftersom det är lönen efter löneavståendet som rapporteras minskar den ordinarie avsättningen till ITP 1, för att kompensera detta läggs motsvarande belopp på premien som ska löneväxlas.  Detta görs automatiskt i de faktureringsunderlag för de anställda som ni registrerat som ITP 1-anslutna. För anställda med ITP 2 rapporterar ni både den pensionsmedförande årslönen före löneväxling och efter löneväxling till Collectum.
Skapa artiklar
Som Administratör kan du skapa artiklar som företaget vill dela med anställda.   Gör såhär för att skapa artiklar: Logga in på nordeanode.se. Gå till ”Administration”. Välj ”Artiklar” och ”Skapa artikel”. Skriv rubrik och ingress. Skriv artikelns innehåll. Ladda upp eventuell bild. Välj vilken/vilka förmånsgrupp(er) som du vill dela artikeln med. Välj vilken/vilka kostnadsställen (avdelningar som du vill dela artikeln med. Välj kategori för artikeln. Du kan även markera artikeln som viktig. Välj vilket datum artikeln ska publiceras. Väl synlighet och spara.
Fakturatjänst
I portalen samlar vi alla våra samarbetspartners fakturor och förmedlar dessa vidare till er som arbetsgivare. För att komma igång behöver ni lägga in en eller flera fakturamottagare samt i vilket eller vilka format ni önskar få fakturorna i.  Välj fliken "Fakturering" under "Företagsinställningar". Lägg in önskad e-postadress dit fakturorna ska skickas och i vilka format ni vill få fakturorna i. Så fort det finns en ny faktura att hämta skickas denna vidare till angiven adress i önskat format.
Skapa förmånsgrupper och kostnadsställen
Våra tjänster är uppbyggda kring förmånsgrupper och baseras på de förmåner du som arbetsgivare definierar. De anställda läggs till i en förmånsgrupp genom filimport eller genom manuell inmatning. Du som administratör skapar en förmånsgrupp genom att logga in som administratör på nordeanode.se, välja "Förmåner" och "Skapa förmånsgrupp". När du döpt förmånsgruppen lägger du till och konfigurerar upp de förmåner som ska ingå i förmånsgruppen. Du kan lägga till obegränsat med förmånsgrupper. En anställd kan bara tillhöra en förmånsgrupp. Du kan enkelt i systemet byta förmånsgrupp för den anställda. Du kan enkelt sätta upp kostnadsställen och koppla anställda till dem. Vår fakturatjänst kommer då automatiskt skapa fakturor och bokföringsunderlag baserat på kostnadsställe.
Jobberbjudande
Med Nordea Node kan du dela ett jobberbjudande med tilltänkta kandidater. I jobberbjudandet kan du visa upp total ersättning och de förmåner företaget erbjuder. Gör såhär för att skapa jobberbjudande: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Administration". Välj "Jobb" och "Skapa jobberbjudande". Fyll i uppgifter som lön, kollektivavtal, semester och friskvårdsbidrag.  Lägg till en beskrivning och dela jobberbjudandet.
Intern kommunikation och företagets unika erbjudanden
Vår förmånsportal erbjuder en flexibel kommunikationsplattform. Du kan lägga upp nya meddelanden, och styra dessa till förmånsgrupper och kostnadsställen. Du kan även bifoga filer till dessa meddelanden och koppla till en kategori. Därmed kan du använda plattformen även till hantering av företagets riktlinjer. Gör såhär för lägga till ett eget erbjudande:  Logga in på nordeanode.se. Gå till "Administration". Välj "Erbjudanden" och "Skapa eget erbjudande".  Här lägger du till uppgifter om erbjudandet och leverantören. Du kan lägga in en bild samt bifoga filer, välja vilka förmånsgrupper som kan ta del av erbjudandet och giltighetstid. Du kan enkelt granska erbjudandet innan du sparar och publicerar det.
Terminal- och skyddsglasögon
Anställda som har mer än 1 timmes arbete framför en bildskärm varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov bekostat av arbetsgivaren. Krävs skyddsglasögon i arbetet ska även dessa bekostas av arbetsgivaren. Genom Nordea Node förenklas hanteringen och kostnaden sänks med våra upphandlade leverantörer av dessa tjänster.   Företaget ingår avtal med vald leverantör och därefter synliggörs förmånen för anställda genom ett erbjudanden på nordeanode.se. Genom erbjudandet bokar den anställde enkelt en synundersökning med vald leverantör och företaget faktureras enligt avtal. För eventuella kostnader utöver företagets policy betalar den anställde direkt i butik vid beställning, smidigt och enkelt. .