Löneväxling

Löneväxlingspolicy
Löneväxling innebär att en anställd kan göra bruttolöneavdrag till förmån för extra avsättning till pension. Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka anställda som kan ansöka om löneväxling. De anställda som omfattas kan ansöka om löneväxling i inloggat läge på advinans.se. Efter att en ansökan är gjord, skapas ett ärende som ska godkännas av administratören. Ansökan genererar ett avtal om löneväxling mellan er som arbetsgivare och den anställde, avtalet signeras av båda parter i och med att ansökan godkänns.
Rapportering och fakturering av löneväxling
Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka medarbetare som kan ansöka om löneväxling. De medarbetare som omfattas kan ansöka om löneväxling inloggad på advinans.se. Efter att en ansökan är gjord dyker den upp som ett ärende som ska godkännas av administratören.  Processen för hanteringen ser ut så här: Medarbetare ansöker om löneväxling, ansökan skapar ett ärende för administratör att godkänna eller avböja. Ansökningar som godkänns senast den sista dagen i månaden av administratör blir aktiva månaden efter. Avböjs ansökan kan administratören skriva en orsak som den anställde tar del av i inloggat läge på advinans.se. Aktuellt underlag och rapportfil för löneväxling finns på advinans.se under "Löneväxling" den första i månaden. Registrera löneavdrag för medarbetare som ansökt och ändrat belopp för löneväxling. Om den anställde omfattas av ITP 1 ska kontant utbetald bruttolön rapporteras till Collectum. Kontrollera att avdrag för löneväxling är gjord innan fil skickas in till Collectum. Collectums fakturakörningar är runt den 12:e, kontrollera datum på www.collectum.se. Om den anställde omfattas av ITP 2 ska lön före och efter löneväxling rapporteras till Collectum. Om löneväxlingspremien ska hanteras inom ramen för Collectum och ITP-valet ska debiteringsunderlag anmälas till Collectum varje månad enligt deras mall för engångspremier. Advinans bistår med Excel-mall med information om premie för varje anställd. Excel-mallen ska skickas in via Collectums internetkontor månadsvis, senast den 15:e. Om löneväxlingspremien hanteras genom Advinans och Futur Pension eller Nordnet Pension kommer fakturan från Futur Pension eller Nordnet Pension runt den 12:e. Båda bolagen förskottsfakturerar vilket innebär att den första faktureringen för en löneväxling består av två månader. Exempelvis: Anställd ansöker om löneväxling 10:e mars. Ansökan godkänns av administratör innan 31 mars och blir därmed aktiv 1:a april. Pensionsfakturan som kommer den 12:e april, avser maj och innehåller även första månaden april för denna löneväxling. Fakturan ska betalas innan den sista i månaden.
Hantering av löneväxling för anställda med ITP
För anställda med ITP 1 ska den utbetalda bruttolönen rapporteras varje månad till Collectum. Eftersom det är lönen efter löneavståendet som rapporteras minskar den ordinarie avsättningen till ITP 1, för att kompensera detta läggs motsvarande belopp på premien som ska löneväxlas.  Detta görs automatiskt i de faktureringsunderlag för de anställda som ni registrerat som ITP 1-anslutna. För anställda med ITP 2 rapporterar ni både den pensionsmedförande årslönen före löneväxling och efter löneväxling till Collectum.