Vår förmånsportal erbjuder en flexibel kommunikationsplattform. Du kan lägga upp nya meddelanden, och styra dessa till förmånsgrupper och kostnadsställen. Du kan även bifoga filer till dessa meddelanden och koppla till en kategori. Därmed kan du använda plattformen även till hantering av företagets riktlinjer.


Gör såhär för lägga till ett eget erbjudande: 
  • Logga in på nordeanode.se.
  • Gå till "Administration".
  • Välj "Erbjudanden" och "Skapa eget erbjudande". 
  • Här lägger du till uppgifter om erbjudandet och leverantören. Du kan lägga in en bild samt bifoga filer, välja vilka förmånsgrupper som kan ta del av erbjudandet och giltighetstid. Du kan enkelt granska erbjudandet innan du sparar och publicerar det.