Via Advinans kan företaget flexibelt hantera sina förmåner helt digitalt. Företaget väljer vilka tjänster och förmåner som anställda ska omfattas av, allt från en heltäckande tjänstepensionsplan med inkluderade riskförsäkringar till ett bredare förmånserbjudande med hantering av löneväxling, intern kommunikation, lösning för friskvård med mera. Systemet är helt flexibelt - Advinans erbjuder en plattform, företaget väljer vilka tjänster som anställda ska erbjudas.


Advinans tjänster är uppbyggt kring förmånsgrupper och baseras på de förmåner arbetsgivaren definierar. De anställda läggs till i en förmånsgrupp genom filimport eller genom manuell inmatning. Du skapar en förmånsgrupp genom att logga in som administratör på advinans.se, välja "Förmåner" och "Skapa förmånsgrupp". När du döpt förmånsgruppen lägger du till och konfigurerar upp de förmåner som ska ingå i förmånsgruppen. Du kan lägga till obegränsat med förmånsgrupper. En anställd kan bara tillhöra en förmånsgrupp. Du kan enkelt i systemet byta förmånsgrupp för den anställda.


Du kan enkelt sätta upp kostnadsställen och koppla anställda till dem. Advinans fakturatjänst kommer då automatiskt skapa fakturor och bokföringsunderlag baserat på kostnadsställe.