Anställda som har mer än 1 timmes arbete framför en bildskärm varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov bekostat av arbetsgivaren. Krävs skyddsglasögon i arbetet ska även dessa bekostas av arbetsgivaren. Genom Nordea Node förenklas hanteringen och kostnaden sänks med våra upphandlade leverantörer av dessa tjänster.

 

Företaget ingår avtal med vald leverantör och därefter synliggörs förmånen för anställda genom ett erbjudanden på nordeanode.se. Genom erbjudandet bokar den anställde enkelt en synundersökning med vald leverantör och företaget faktureras enligt avtal. För eventuella kostnader utöver företagets policy betalar den anställde direkt i butik vid beställning, smidigt och enkelt.