Anställda som har mer än 1 timmes arbete framför en bildskärm varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov bekostat av arbetsgivaren. Krävs skyddsglasögon i arbetet ska även dessa bekostas av arbetsgivaren. Genom Advinans förenklas hanteringen och kostnaden sänks med Advinans upphandlade leverantörer av dessa tjänster.

 

Företaget sätter sin policy för terminal och/eller skyddsglasögon via våra upphandlade leverantörer tillsammans med Advinans. Förmånen synliggörs för anställda genom ett erbjudanden på advinanas.se. Genom erbjudanden bokar den anställde enkelt en synundersökning med vald leverantör och företaget faktureras enligt avtal. För eventuella kostnader utöver företagets policy betalar den anställde direkt i butik vid beställning, smidigt och enkelt.