Nordea Nodes lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka medarbetare som kan ansöka om löneväxling. De medarbetare som omfattas kan ansöka om löneväxling inloggad på nordeanode.se. Efter att en ansökan är gjord dyker den upp som ett ärende som ska godkännas av administratören. 


Processen för hanteringen ser ut så här:

 • Medarbetaren ansöker om löneväxling, ansökan skapar ett ärende för administratören att godkänna eller avböja.
 • Ansökningar som godkänns senast den sista dagen i månaden av administratören blir aktiva månaden efter.
 • Avböjs ansökan kan administratören skriva en orsak som medarbetaren tar del av i inloggat läge på nordeanode.se.
 • Aktuellt underlag och rapportfil för löneväxling finns tillgängliga den första i månaden på nordeanode.se under "Löneväxling".
 • Registrera löneavdrag för medarbetare som ansökt och ändrat belopp för löneväxling.
 • Om medarbetaren omfattas av ITP 1 ska kontant utbetald bruttolön rapporteras till Collectum. Kontrollera att avdrag för löneväxling är gjord innan filen skickas in till Collectum. Collectums fakturakörningar är runt den 12:e, kontrollera datum och läs mer på www.collectum.se.
 • Om medarbetaren omfattas av ITP 2 ska lön före och efter löneväxling rapporteras till Collectum.
 • Om löneväxlingspremien ska hanteras inom ramen för Collectum och ITP-valet ska debiteringsunderlag anmälas till Collectum varje månad enligt deras mall för engångspremier. Nordea Node bistår med Excel-mall med information om premie för varje medarbetare. Excel-mallen ska skickas in via Collectums internetkontor månadsvis, senast den 15:e.
 • Om löneväxlingspremien hanteras genom Nordea Node och Nordea eller Nordnet Pension innebär detta att båda bolagen förskottsfakturerar vilket innebär att den första faktureringen för en löneväxling består av två månader.


Exempel:
 • Medarbetare ansöker om löneväxling 10:e mars.
 • Ansökan godkänns av administratöre innan 31 mars och blir därmed aktiv 1:a april.
 • Pensionsfakturan som kommer den 12:e april, avser maj och innehåller även första månaden april för denna löneväxling. Fakturan ska betalas innan den sista i månaden.