Löneväxling innebär att en anställd kan göra bruttolöneavdrag till förmån för extra avsättning till pension. Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka anställda som kan ansöka om löneväxling. De anställda som omfattas kan ansöka om löneväxling i inloggat läge på advinans.se. Efter att en ansökan är gjord, skapas ett ärende som ska godkännas av administratören.


Ansökan genererar ett avtal om löneväxling mellan er som arbetsgivare och den anställde, avtalet signeras av båda parter i och med att ansökan godkänns.