Som Administratör kan du skapa artiklar som företaget vill dela med anställda.

 

Gör såhär för att skapa artiklar:

 • Logga in på nordeanode.se.
 • Gå till ”Administration”.
 • Välj ”Artiklar” och ”Skapa artikel”.
 • Skriv rubrik och ingress.
 • Skriv artikelns innehåll.
 • Ladda upp eventuell bild.
 • Välj vilken/vilka förmånsgrupp(er) som du vill dela artikeln med.
 • Välj vilken/vilka kostnadsställen (avdelningar som du vill dela artikeln med.
 • Välj kategori för artikeln.
 • Du kan även markera artikeln som viktig.
 • Välj vilket datum artikeln ska publiceras.
 • Väl synlighet och spara.