Pension

Fribrev från Futur Pension
Ditt upparbetade pensionskapital hos Futur Pension har hamnat i s.k. fribrev den 1 januari 2024. Om du önskar flytta kapitalet till Nordea eller Nordnet kommer våra rådgivare att assistera dig med att hitta den bästa lösningen utifrån dina preferenser, givetvis utan någon flyttavgift. Av formella skäl kopplade till avvecklingen av vår förvaltningstjänst Autopilot har din tidigare depåförsäkring hos Futur omvandlats till en fondförsäkring från den 1 november 2023. Kapitalet har därefter automatiskt investerats enligt följande: 80 % global indexfond (Danske Invest Global Index) och 20 % räntefond (Carnegie Obligationsfond). Fonderna har en total avgift på 0,68 %, varav 0,48 % är fondavgifter och 0,20 % är kapitalavgift. Är du intresserad av att flytta ditt fribrev från Futur Pension? Vänligen kontakta support@nordeanode.se så hjälper vi dig vidare!
Återbetalningsskydd hos Nordea
När du får en pension hos Nordea ingår det automatiskt ett återbetalningsskydd. Förmånstagarförordnande är make/maka, sambo eller barn. Om du vill ändra ordning på förmånstagare eller ta bort återbetalningsskyddet behöver du fylla i en blankett och skicka in till Nordea per post. Blanketten får du genom att kontakta vår kundtjänst.
Välj förvaltare
När din arbetsgivare rapporterar in dig som anställd i portalen har du fem dagar på dig att välja förvaltare för din pension. Du kan välja mellan Nordea eller Nordnet. Görs inget val inom dessa fem dagar kommer du automatiskt bli tilldelad Nordea som förvaltare. Du kan dock när som helst ändra förvaltare i inloggat läge. Tänk på att valet du gör blir gällande först månaden efter ditt val.
Flytta pension från Futur till Nordea
Du har möjlighet att flytta din redan intjänade pension från Futur Pension (s.k. fribrev) till din nya pensionportfölj hos Nordea.  Är du intresserad av att flytta ditt fribrev från Futur Pension? Kontakta support@nordeanode.se så hjälper vi dig vidare!
Nordea nätbank - för dig som önskar välja egna fonder
Om du önskar justera innehavet i din nya portfölj krävs det att du har tillgång till Nordeas app och nätbank. Efter att du har fått din första pensionsavsättning till ditt konto kan du anpassa portföljen via Nordeas nätbank genom att klicka på ditt pensionskonto och därefter "Fördelningsplan". Observera: Det är inte nödvändigt att bli bankkund hos Nordea eller öppna ett transaktionskonto för att få tillgång till appen och nätbanken. Gå till nordea.se, välj "Bli kund" och scrolla ner till "Se lån och sparande i appen och nätbanken".
Återbetalningsskydd
Ett återbetalningsskydd är ett typ av efterlevandeskydd/efterlevandepension som ser till att dina anhöriga får ditt pensionskapital vid din eventuella bortgång. Vanligtvis sker det genom en månatlig utbetalning över ett visst antal år. Har du inte ett återbetalningsskydd så tillfaller inte ditt pensionskapital dina anhöriga utan istället fördelas det mellan andra försäkringstagare (en så kallad arvsvinst) som också saknar återbetalningsskydd. Fördelen med att inte ha ett skydd är just att du får så kallade arvsvinster när andra i försäkringskollektivet (utan skydd) går bort. Arvsvinster ges till personer i samma ålder i form av en procent på pensionskapitalet, vanligtvis är de därför väldigt försumbara innan du blir 60–70 år gammal.  Att ha ett återbetalningsskydd har antingen en mycket låg kostnad eller är helt gratis. Det beror på försäkringens konstruktion och är olika mellan olika bolag (i vissa försäkringar är skyddet 101 % av pensionskapitalet, varför du som försäkringstagare måste betala för risken att försäkringsbolaget måste betala ut den extra procenten). Kostnaden dras normalt automatiskt och är därigenom inget du som försäkringstagare behöver tänka på.  Med anledning av den låga/obefintliga kostnaden är det vanligt att den med familj har ett återbetalningsskydd. Det hjälper familjen under den tuffa period de måste ställa om ekonomin, ibland kan det exempelvis vara avgörande för att de ska få bo kvar i bostaden. Omvänt så är det onödigt att ha ett återbetalningsskydd om det inte finns en familj som är i behov av ditt pensionskapital, då kan du istället få arvsvinster. Kretsen av förmånstagare för pensionsförsäkringar är styrd av lagen och relativt snäv. Möjliga förmånstagare är: make/maka/registrerad partner/sambo eller barn (även fosterbarn) till den försäkrade. Har du en pensionsförsäkring via Nordea sker ändringar rörande återbetalningsskydd och förmånstagare genom en blankett som skickas till Nordea. Du får blanketten genom att kontakta vår kundtjänst. Har du din pension via Nordnet så görs ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare genom att gå till www.nordnet.se för mer information.
Nordnet som pensionsförvaltare
Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten kan du välja att placera din pension hos Nordnet. Gör såhär för att välja Nordnet för din tjänstepension:  Logga in på nordeanode.se. Gå till ”Hem” och välj ”Tjänstepension”. Gå till ”Välj förvaltare” och välj Nordnet.   Observera att ditt konto hos Nordnet gäller från månaden efter du anmält dig. Pensionspremier kan därför hinna registreras hos Nordea för månaden innan ditt val hos Nordnet gått igenom.  Innehav som hittills registrerats hos Nordea kommer inte flyttas till Nordnet per automatik. Om du önskar flytta ditt innehav från Nordea till Nordnet, vänligen kontakta oss på 021-22 030 eller support@nordeanode.se så hjälper vi dig.
När du ska gå i pension
Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar pensionsbolaget ett brev till dig med information om kommande pensionsutbetalning. Du anger då kontonummer och kan bestämma uttagstid.  Om du planerar att gå i pension tidigare eller senare än det förbestämda datumet så kan du kontakta pensionsbolaget direkt. Tänk på att vara ute i god tid, gärna minst tre månader innan den första pensionsutbetalningen. Kontaktuppgifter till Nordea Liv & Pension: Telefon: 0771-470 470 Kontaktuppgifter till Futur Pension: Telefon: 08-504 225 00 E-post: kundservice@futurpension.se Kontaktuppgifter till Nordnet Pension: Telefon: 010-583 3000 Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar: Telefon: 08-562 830 00