När du får en pension hos Nordea ingår det automatiskt ett återbetalningsskydd. Förmånstagarförordnande är make/maka, sambo eller barn. Om du vill ändra ordning på förmånstagare eller ta bort återbetalningsskyddet behöver du fylla i en blankett och skicka in till Nordea per post. Blanketten får du genom att kontakta vår kundtjänst.