Ditt upparbetade pensionskapital hos Futur Pension har hamnat i s.k. fribrev den 1 januari 2024. Om du önskar flytta kapitalet till Nordea eller Nordnet kommer våra rådgivare att assistera dig med att hitta den bästa lösningen utifrån dina preferenser, givetvis utan någon flyttavgift.


Av formella skäl kopplade till avvecklingen av vår förvaltningstjänst Autopilot har din tidigare depåförsäkring hos Futur omvandlats till en fondförsäkring från den 1 november 2023. Kapitalet har därefter automatiskt investerats enligt följande: 80 % global indexfond (Danske Invest Global Index) och 20 % räntefond (Carnegie Obligationsfond). Fonderna har en total avgift på 0,68 %, varav 0,48 % är fondavgifter och 0,20 % är kapitalavgift.


Är du intresserad av att flytta ditt fribrev från Futur Pension? Vänligen kontakta support@nordeanode.se så hjälper vi dig vidare!