När din arbetsgivare rapporterar in dig som anställd i portalen har du fem dagar på dig att välja förvaltare för din pension. Du kan välja mellan Nordea eller Nordnet. Görs inget val inom dessa fem dagar kommer du automatiskt bli tilldelad Nordea som förvaltare. Du kan dock när som helst ändra förvaltare i inloggat läge. Tänk på att valet du gör blir gällande först månaden efter ditt val.