Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar pensionsbolaget ett brev till dig med information om kommande pensionsutbetalning. Du anger då kontonummer och kan bestämma uttagstid. 


Om du planerar att gå i pension tidigare eller senare än det förbestämda datumet så kan du kontakta pensionsbolaget direkt. Tänk på att vara ute i god tid, gärna minst tre månader innan den första pensionsutbetalningen.


Kontaktuppgifter till Nordea Liv & Pension:

Telefon: 0771-470 470


Kontaktuppgifter till Futur Pension:

Telefon: 08-504 225 00

E-post: kundservice@futurpension.se


Kontaktuppgifter till Nordnet Pension:

Telefon: 010-583 3000


Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar:

Telefon: 08-562 830 00