Advinans sammanställningstjänst

Sammanställ din ekonomi
Advinans hjälper dig att få grepp om din ekonomi genom att du kan samla allt på samma plats; sparande, pension, lån och försäkringar. Med denna översikt kan du i lugn och ro gå igenom hela din ekonomi via tjänsten "Din ekonomi". Du lämnar en informationsfullmakt för sammanställning av pensionsförsäkringar och som komplement ansluta din bank genom direktanslutning via BankID. Advinans uppdaterar information från försäkringsbolag via informationsfullmakt kontinuerligt. Du behöver aktivt uppdatera en direktanslutning via BankID. Om någon information saknas (sparkonton, pensioner och försäkringar) kan du lägga till information om dessa manuellt. För att använda tjänsten behöver du vara över 18 år och ha tillgång till BankID och skriva under ett avtal som ger oss tillåtelse att sammanställa information från dina banker och försäkringsbolag. Tjänsten är gratis. Det finns inte heller något krav på att du köper till ytterligare tjänster. Om du skulle vilja avsluta tjänsten kontaktar du oss. Advinans kommer då radera all kundinformation (dock kan det finnas viss data som vi enligt lagar och förordningar måste spara).
Anslut din bank
Via Advinans har du möjlighet att sammanställa information om dina bankkonton samt konton hos Pensionsmyndigheten.  Gör såhär för att ansluta dina konton till Advinans: Logga in på advinans.se. Gå till "Din ekonomi" och "Lägg till information".  Välj bolag som du vill hämta information från. Signera med BankID. Advinans kan hämta information från Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandia och Swedbank. För att uppdatera informationen behöver du aktivt påbörja inhämtning igen.  För att använda tjänsten behöver du vara över 18 år och ha tillgång till BankID och skriva under ett avtal som ger oss tillåtelse att sammanställa information från dina banker och försäkringsbolag. Tjänsten är gratis. Det finns inte heller något krav på att du köper till ytterligare tjänster. Om du skulle vilja avsluta tjänsten kontaktar du oss. Advinans kommer då radera all kundinformation (dock kan det finnas viss data som vi enligt lagar och förordningar måste spara).
Uppdatera dina uppgifter
För att vi ska kunna ge dig rätt information och relevanta tips behöver vi har ha uppdaterade uppgifter om dig. Har du nyligen bytt anställning eller fått ny lön uppdaterar och sparar du enkelt dina nya uppgifter. Gör så här: Logga in på advinans.se. Gå till "Inställningar" uppe i högra hörnet.  Välj “Ekonomisk profil”. Under "Inställningar" och fliken "Översikt" kan du också uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.
Lämna informationsfullmakt
En informationsfullmakt ger oss rätten att för din räkning samla information från försäkringsbolag kring dina pensionsförsäkringar och ditt försäkringsskydd.  Gör såhär för att lämna en informationsfullmakt: Logga in på advinans.se. Gå till "Din ekonomi" och "Lägg till information".  Välj “Lämna informationsfullmakt”. Välj om fullmakten ska gälla tills vidare eller ange ett slutdatum, Signera med BankID. Tänk på att en del försäkringsbolag inte lämnar ut din information även om du signerat en fullmakt. Vi arbetar ständigt på att finna nya digitala lösningar för dessa fall. Saknar du någon uppgift kontaktar du ditt försäkringsbolag för att få korrekt information. Vill du återkalla fullmakten behöver du gå till "Din ekonomi" och "Anslutna bolag". Här kan du välja "Återkalla fullmakt". Då slutar Advinans hämta information genom fullmakten.
Ta bort anslutna bolag
Om du inte vill att ett visst bolag ska vara anslutet till Advinans kan du enkelt ta bort detta.  Följ dessa steg för att ta bort ett bolag: Logga in på advinans.se. Gå till  “Din ekonomi” och välj "Anslutna bolag".  Välj det bolag du vill ta bort.  Välj "Ta bort". 
Hur kan sammanställningstjänsten vara gratis?
Advinans vill hjälpa alla att få bättre koll på sin ekonomi. Privatekonomi är för många svår att ha full koll på då den ofta är utspridd på flera platser. Advinans vill göra det enklare att kontrollera och förbättra din ekonomi – helt kostnadsfritt. Givetvis erbjuder Advinans även andra tjänster som du kan teckna till ett mycket förmånligt pris som är bättre, billigare och enklare att förstå än på den övriga marknaden. Eftersom utvecklingen av IT-system är en fast kostnad kan vi erbjuda tjänsten gratis för våra kunder. En kostnad vi tagit i utvecklingen av våra andra tjänster inom bland annat sparande och pension.
Institut som Advinans samlar information från
Via automatisk anslutning med hjälp av BankID kan du hämta information från dessa banker: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet, SEB och Swedbank. Advinans använder dessutom denna teknik för informationsinsamling från PPM. Banker kan ibland ändra inloggning varför anslutningen slutar att fungera. Inträffar det kommer vi inom ca en vecka uppdatera vår mjukvara. Fungerar inte anslutningen efter två försök så återkom om ca en vecka så ska problemet vara löst. Via en informationsfullmakt sammanställer vi dina pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och riskförsäkringar från följande försäkringsbolag; Alecta, AMF, Futur Pension, Euro Accident, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Informationsfullmakten signeras med BankID och vi samarbetar med Fullmaktskollen för hantering av informationsfullmakter. Notera att vissa försäkringsbolag inte lämnar ut din information. Andra finansiella institut lämnar inte informationen enligt ett standardformat och då kan vi inte bearbeta och redovisa det för dig. Av den anledningen kan du därför även lägga till konton och tillgångar manuellt. Exempelvis om du har innehav hos dessa bolag: SH Pension, Brummer, Danske Bank, Folksam, KPA, Kåpan, Skandia och PP Pension.
Anslut dina pensionskonton
För att ansluta dina pensionskonton till Advinans behöver du lämna en informationsfullmakt. En informationsfullmakt ger oss rätten att för din räkning samla information från försäkringsbolag kring dina pensionsförsäkringar och ditt försäkringsskydd.    Gör såhär för att lämna en informationsfullmakt: Logga in på advinans.se. Gå till "Din ekonomi" och "Lägg till information".  Välj “Lämna informationsfullmakt”. Välj om fullmakten ska gälla tills vidare eller ange ett slutdatum, Signera med BankID. Tänk på att en del försäkringsbolag inte lämnar ut din information även om du signerat en fullmakt. Vi arbetar ständigt på att finna nya digitala lösningar för dessa fall. Saknar du någon uppgift kontaktar du ditt försäkringsbolag för att få korrekt information.
Återkalla informationsfullmakt
Vill du återkalla fullmakten behöver du gå till "Din ekonomi" och "Anslutna bolag". Här kan du välja "Återkalla fullmakt". Då slutar Advinans hämta information genom fullmakten.