För att ta bort och avsluta ditt konto hos oss behöver du meddela oss att du vill avsluta ditt konto. Kontakta oss på support@nordeanode.se och meddela att ditt konto ska avslutas och tas bort.

När kontot är borttaget sparar vi bara de uppgifter om dig som vi måste enligt lag.