Vill du återkalla fullmakten behöver du gå till "Din ekonomi" och "Anslutna bolag". Här kan du välja "Återkalla fullmakt". Då slutar Advinans hämta information genom fullmakten.