Vill du återkalla informationsfullmakten gör du detta genom ett par enkla steg. 


Gör såhär:

  • Logga in på advinans.se.
  • Välj "Anslutna bolag".
  • Välj "Återkalla fullmakt". Då slutar Advinans hämta information genom fullmakten.