Vill du återkalla informationsfullmakten gör du såhär:


  • Logga in på nordeanode.se.
  • Välj "Anslutna bolag".
  • Välj "Återkalla fullmakt". 


Då slutar vi hämta information genom fullmakten.