Advinans försäkring

Advinans samarbetspartners med försäkringar
Advinans har valt att samarbeta med Euro Accident som är ett modernt försäkringsbolag med konkurrenskraftiga priser och bra försäkringar. 
Hälsodeklaration
Vissa försäkringar kräver att försäkringsbolaget känner till din nuvarande hälsa, därför behöver du ibland svara på en hälsodeklaration. Det är viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan försäkringen avslutas, din ersättning minska eller utebli när du eller dina anhöriga vill använda försäkringen.  Försäkringsbolaget kan godkänna en hälsodeklaration alternativt införa begränsningar i försäkringen eller anpassa försäkringens kostnad utefter på din hälsa. I vissa fall kan de även neka dig att teckna försäkring. Erbjuds du teckna riskförsäkringar genom din anställning är det ofta en enklare hälsobedömning då företaget kan bedömas som en grupp.
Advinans försäkringsrådgivning
 Advinans försäkringsrådgivning ger dig skräddarsydda råd baserat på din familjesituation, anställning och privatekonomi. Tjänsten hjälper dig att få ett försäkringsskydd som passar dig och din familj om du skulle avlida, råka ut för en olycka eller drabbas av sjukdom och vara i behov av vård. Baserat på ditt skydd via din anställningen, dina övriga försäkringar och din familjs behov får du försäkringsråd.    Under fliken "Försäkringar" ser du vilken information vi har om ditt försäkringsskydd. Informationen bygger på information om skydd via eventuellt kollektivavtal, information vi fått från försäkringsbolag via en så kallad informationsfullmakt samt av dig angiven information. Saknas det någon uppgift lägger du enkelt till detta själv.   När du väl sammanställt din information kring ditt kända försäkringsskydd så kan du gå igenom försäkringsrådgivningen genom följande steg:   Aktivera tjänsten under “Försäkringar”. Ange din familjesituation. Bekräfta eller ändra uppgifterna om arbete, lön och skulder. Baserat på dina uppgifter får du råd kring de olika försäkringsmomenten (liv-, sjukdom-, olycksfall-, sjukvård- och barnförsäkring).  Om Advinans ger dig ett råd att komplettera ditt försäkringsskydd kan du göra det via Advinans upphandlade erbjudande från Länsförsäkringar (se länk på sidan).  När du agerat på råd kan du markera råden som klara eller hoppa över. Finns det råd som inte är klara kommer du bli påmind om dessa nästa gång du loggar in.    Advinans försäkringsrådgivning tecknas via din arbetsgivare eller via dig som privatperson. Om du vill teckna tjänsten privat betalar du 300 kr (inklusive moms) med ditt kreditkort för ett år. Tjänsten avslutas automatiskt efter ett år och du måste själv aktivera den igen.
Anmäla försäkringsärende
Har du råkat ut för en skada eller sjukdom anmäls detta till försäkringsbolaget Euro Accident. Detta gör du via Euro Accidents app eller i inloggat läge på euroaccident.se. Sjukförsäkring  Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger dig ersättning vid långvarig sjukskrivning. Sjukförsäkringen ger dig ersättning för förlorad arbetsinkomst och premiebefrielseförsäkringen tar över insättningarna till tjänstepensionen. Karenstiden är 90 dagar för båda försäkringarna.  Efter 90 dagars sjukfrånvaro behöver du göra en sjukanmälan till Euro Accident. Logga in på euroaccident.se eller via deras app för att göra en sjukanmälan. I sjukanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst. I Euro Accidents sjukförsäkring (PlanSjuk) ingår rehabförsäkring och samtalsstöd för dig som försäkrad. Olycksfallsförsäkring Har du drabbats av en skada eller en olycka som ger ersättning från Olycksfallsförsäkringen behöver du fylla i en skadeanmälan genom att logga in på euroaccident.se eller via Euro Accidents app. För att säkerställa ersättning för utgifter behöver du bifoga originalkvitton.    Sjukvårdsförsäkring Om du behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan du vända dig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på euroaccident.se och klicka dig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771 – 10 50 10.   Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till vald förmånstagare om du avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret och Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet.   Kontaktuppgifter till Euro Accident Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.com.