Försäkringar

Försäkringar för privatpersoner
Nordea Node har i samarbete med försäkringsbolaget Euro Accident tagit fram ett komplett utbud av riskförsäkringar för att hjälpa dig säkerställa din och eventuell familjs trygghet och hälsa.    För närvarande kan du som privatperson teckna: Olycksfallsförsäkring Livförsäkring Sjukvårdsförsäkring Barnförsäkring Sjukförsäkring (K-klassad)    Logga in på nordeanode.se och gå till "Försäkringar" för att läsa mer om Euro Accidents erbjudande. Du tecknar försäkringar digitalt med hjälp av BankID.
Försäkringspartner
Nordea Node samarbetar med Euro Accident som är ett modernt försäkringsbolag med konkurrenskraftiga priser och bra försäkringar. 
Medförsäkra familjemedlem
Din arbetsgivare kan erbjuda en sjukvårdsförsäkring som en förmån i din anställning. Försäkringen innefattar endast dig, och betalas av din arbetsgivare. Gå till “Försäkringar” för att få mer information om dina försäkringar och hur du nyttjar dem i inloggat läge på nordeanode.se.    Om du skulle vilja att din familj såsom partner eller barn också omfattas av en sjukvårdsförsäkring kan du teckna en i samma försäkringsbolag. Det är dock viktigt att komma ihåg att den försäkringen du tecknar för dina familjemedlemmar bekostas av dig eller din partner och inte av din arbetsgivare.   
Anmäla försäkringsärende
Har du råkat ut för en skada eller sjukdom anmäls detta till försäkringsbolaget Euro Accident. Detta gör du via Euro Accidents app eller i inloggat läge på euroaccident.se. Sjukförsäkring  Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger dig ersättning vid långvarig sjukskrivning. Sjukförsäkringen ger dig ersättning för förlorad arbetsinkomst och premiebefrielseförsäkringen tar över insättningarna till tjänstepensionen. Karenstiden är 90 dagar för båda försäkringarna.  Efter 90 dagars sjukfrånvaro behöver du göra en sjukanmälan till Euro Accident. Logga in på euroaccident.se eller via deras app för att göra en sjukanmälan. I sjukanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst. I Euro Accidents sjukförsäkring (PlanSjuk) ingår rehabförsäkring och samtalsstöd för dig som försäkrad. Olycksfallsförsäkring Har du drabbats av en skada eller en olycka som ger ersättning från Olycksfallsförsäkringen behöver du fylla i en skadeanmälan genom att logga in på euroaccident.se eller via Euro Accidents app. För att säkerställa ersättning för utgifter behöver du bifoga originalkvitton. Sjukvårdsförsäkring Om du behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan du vända dig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på euroaccident.se och klicka dig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771–10 50 10.  Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till vald förmånstagare om du avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret och Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet. Kontaktuppgifter till Euro Accident Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.com.
Fortsättningsförsäkring
När du avslutar din anställning har du möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring via samma försäkringsbolag. För att teckna fortsättningsförsäkring behöver du ansöka inom tre månader efter avslutad anställning. Du kontaktar oss på support@nordeanode.se för att teckna fortsättningsförsäkring.