Har du som anställd råkat ut för en skada eller sjukdom anmäls detta till försäkringsbolaget Euro Accident. Du kan ringa in till Euro Accident direkt eller fylla i en blankett för skadeanmälan. Se nedan för exakta uppgifter per försäkring. Alla blanketter finns tillgängliga under ”Blanketter” längst ner på Advinans hemsida.


Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger dig ersättning vid långvarig sjukskrivning. Efter 90 dagars sjukfrånvaro ska en sjukanmälan göras till Euro Accident. Logga in på "Mina sidor" på Euro Accidents hemsida och fyll i blanketten ”Euro Accident sjukanmälan” och skicka in till Euro Accident. Du kan även fylla i blanketten direkt nedan och skicka till Euro Accident. Vid sjukanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ersättning för förlorad arbetsinkomst och premiebefrielseförsäkringen tar över insättningarna till tjänstepensionen, karenstiden är 90 dagar för båda försäkringarna. I Euro Accidents sjukförsäkring (PlanSjuk) ingår även extraförsäkringar i form av rehabförsäkring och samtalsstöd. För mer info se Advinans/Euro Accidents hemsida.


Blankett: Euro Accident Sjukanmälan

 

Olycksfallsförsäkring

Har du drabbats av en skada eller en olycka som ger ersättning från Olycksfallsförsäkringen behöver du fylla i blanketten ”Euro Accident Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring”. Du gör detta genom att fylla i blanketten nedan eller logga in på "Mina sidor" hos Euro Accidents hemsida och skicka in blanketten till Euro Accident. För att säkerställa ersättning för utgifter behöver du bifoga originalkvitton.

 

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring

 

Sjukvårdsförsäkring

Om du behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan du vända dig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på Euro Accidents hemsida och klicka dig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771 – 10 50 10. Inom sju dagar garanteras tid hos specialist och inom 14 dagar garanteras operation eller åtgärd. För att få ut ersättning för kvitton används nedan blankett.

 

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Kvittoersättning Sjukvårdsförsäkring Privat

 

Livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till vald förmånstagare om du avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret och Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet.
 

Kontaktuppgifter till Euro Accident

Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.se

Anmäl skada: Sjuk- och Olycksfall: 0771-10 50 13

Samtliga blanketter hittar du under ”Blanketter” på advinans.se.