Har du råkat ut för en skada eller sjukdom anmäls detta till försäkringsbolaget Euro Accident. Detta gör du via Euro Accidents app eller i inloggat läge på euroaccident.se.


Sjukförsäkring 

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger dig ersättning vid långvarig sjukskrivning. Sjukförsäkringen ger dig ersättning för förlorad arbetsinkomst och premiebefrielseförsäkringen tar över insättningarna till tjänstepensionen. Karenstiden är 90 dagar för båda försäkringarna. 


Efter 90 dagars sjukfrånvaro behöver du göra en sjukanmälan till Euro Accident. Logga in på euroaccident.se eller via deras app för att göra en sjukanmälan. I sjukanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst. I Euro Accidents sjukförsäkring (PlanSjuk) ingår rehabförsäkring och samtalsstöd för dig som försäkrad.


Olycksfallsförsäkring

Har du drabbats av en skada eller en olycka som ger ersättning från Olycksfallsförsäkringen behöver du fylla i en skadeanmälan genom att logga in på euroaccident.se eller via Euro Accidents app. För att säkerställa ersättning för utgifter behöver du bifoga originalkvitton.


Sjukvårdsförsäkring

Om du behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan du vända dig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på euroaccident.se och klicka dig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771–10 50 10. 


Livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till vald förmånstagare om du avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret och Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet.


Kontaktuppgifter till Euro Accident

Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.com.