Nordea Node samarbetar med Euro Accident som är ett modernt försäkringsbolag med konkurrenskraftiga priser och bra försäkringar.