Pension

Allmänt om löneväxling
Löneväxling innebär att du som anställd avstår lön idag till förmån för extra avsättning till pension. Det betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension och betalar inkomstskatt först när du påbörjat utbetalningen av din pension. Grundkravet för att det ska vara fördelaktigt att löneväxla är att du tjänar en bit över 8,07 inkomstbasbelopp (IBB)/år (599 916 kr eller 49 993 kr/mån år 2023). Möjliga fördelar med löneväxling: Lägre inkomstskatt på växlat belopp: Många har en lägre beskattningsbar inkomst under pensionen vilket kan leda till en lägre inkomstskatt på de växlade beloppet relativt en utbetald lön idag. Extra tilldelning från arbetsgivaren: Vid löneväxling får arbetsgivaren lägre kostnader för din lön. Istället för en arbetsgivaravgift utgår särskild löneskatt. Differensen varierar men är normalt ca 5-6 %, en differens som kan ges som en extra tilldelning på ditt sparande. Ex: En tilldelning på 6 % innebär att en löneväxling på 2000 kr blir 2120 kr i sparande. En skillnad som kan ha stor effekt över tiden då beloppet växer med ränta-på-ränta effekt. (OBS: Det är inte alla arbetsgivare som ger denna tilldelning, något som är viktigt att se över innan beslut om löneväxling fattas). Lägre avkastningsskatt: En löneväxling sker i en tjänstepensionsförsäkring vilket innebär betydligt lägre skatt än ISK, kapitalförsäkring eller VP-depå. Ex: År 2020 är t.ex. schablonskatten 0,375 % i ISK och avkastningsskatten i en pensionsförsäkring är 0,075 %, det vill säga 1/5 så stor. Öronmärkta pengar: Pengarna blir dedikerade till pensionen då de kan tas ut tidigast från 55 års ålder och i minst 5 år (något som för vissa är en fördel medan andra ser det som en begränsning). Möjliga nackdelar med löneväxling: Eventuell påverkan på allmän pension: Löneväxling under 8,07 IBB påverkar allmän pension negativt (och ännu lägre även sjuk- och föräldrapenning). Öronmärkta pengar: Vid eventuellt behov före pension så är pengarna inte tillgängliga utan låsta till 55 års ålder och kan som kortast betalas ut under 5 år. Om din arbetsgivare erbjuder dig att löneväxla kan du göra en ansökan i inloggat läge på advinans.se. I ansökningsflödet ser du effekten på din brutto- och nettolön (baserat på schabloniserad kommunalskatt på 30 %). Ansökan signeras med BankID och därefter godkänner din arbetsgivare ansökan. I och med din signering och arbetsgivarens signering skapas ett avtal om löneväxling som sparas hos Advinans och kan skrivas ut. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Ansöker du innan den femte i månaden och din arbetsgivare godkänner ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.  Exempel:  Ansökan inkommer 2 maj. Godkänns av arbetsgivare 31 maj. Första växling sker i slutet av juni. Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten att löneväxla ansöker du om löneväxling genom dessa steg: Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj "Ansök om löneväxling". Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Intyga och signera ansökan. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling.
Löneväxling genom Nordnet Pension
Löneväxling med förvaltning genom Nordnet Pension innebär att den placeras i en tjänstepension hos Nordnet Pension i depå med tillgång till Nordnet Pensions placeringsutbud och hanteras inloggad hos Nordnet Pension. Eftersom insättningarna placeras i en särskild pension avsedd just för din löneväxling kan den exempelvis användas för en så kallad delpensionslösning. Pensionen tecknas med ett återbetalningsskydd, det generella förmånstagarförordnandet är i första hand make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande kan ändras genom en blankett som skickas till Nordnet Pension. Utbetalning kan ske tidigast från och med 55 år och kortast tid 5 år. När det är dags för utbetalning kontaktar du Nordnet Pension. Gör såhär för att ansöka om löneväxling hos Nordnet: Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Här kan du välja Nordnet. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom Advinans
Löneväxling med förvaltning genom Advinans innebär att pensionen placeras i en tjänstepension hos Futur Pension med Advinans automatiska förvaltning. Du hanterar pensionen inloggad på advinans.se. Vill du ändra placering och frångå modellportföljen kan du fritt välja förvaltning själv ur Advinans fondutubud. Eftersom insättningarna placeras i en särskild pension avsedd just för din löneväxling kan den exempelvis användas för en så kallad delpensionslösning. Pensionen tecknas med ett återbetalningsskydd, det generella förmånstagarförordnandet är i första hand make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande kan ändras genom en blankett som skickas till Futur Pension.  Utbetalning kan ske tidigast från och med 55 år och kortast tid 5 år. När det är dags för utbetalning kontaktar du Futur Pension. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter. Gör såhär för att ansöka om löneväxling: Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling.
Löneväxling genom Collectum
Löneväxling med förvaltning genom Collectum innebär att pensionen placeras i det fria valet i din ITP 1/ITPK. Anmälan, ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad på advinans.se. Placering och förvaltning av premien sker i det försäkringsbolag där du valt placering av den fria delen i ITP 1 eller försäkringsbolaget som du valt för din ITPK. Dina extra insättningar omfattas av samma regler för utbetalning som din ordinarie ITP 1/ITPK. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnandet är samma som för din ordinarie ITP. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du in på dina sidor på Collectum. Gör såhär för att ansöka om löneväxling genom Collectum: Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom ITP 1
Har du ITP 1 via din anställning och väljer att löneväxla så tappar du avsättningar till din ordinarie ITP 1 pension. Avsättning till ITP 1 beräknas på den så kallade kontanta utbetalda bruttolönen. För att du inte ska förlora någon pension på att löneväxla läggs motsvarande belopp på till din löneväxling. Det betyder att den premie som du går miste om till din ordinarie ITP 1-avsättning läggs på till den premie som din arbetsgivare betalar för din löneväxling.
Löneväxling genom AKAP-KL/KAP-KL
Löneväxling med förvaltning genom AKAP-KL/KAP-KL innebär att pensionen placeras i en särskild tjänstepension som du väljer att placera inom samma utbud som din ordinarie tjänstepension. Gör du inget val placeras pensionen i en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du på den valcentral som tar hand om din tjänstepension: www.pensionsvalet.se alternativt www.valcentralen.se. Anmälan, ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad på advinans.se. Gör såhär för att ansöka om löneväxling:  Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom PA 16
Löneväxling med förvaltning genom PA 16 innebär att pensionen placeras i det försäkringsbolag som du valt för din valbara del inom PA 16. Ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du i inloggat läge på advinans.se.    Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnandet är samma som för din ordinarie PA 16. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du in på "Mina sidor" på SPV.  Gör såhär för att ansöka om löneväxling: Logga in på advinans.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Ska jag välja återbetalningsskydd eller inte?
Korta svaret; ja om du har en familj. Ett återbetalningsskydd är ett typ av efterlevandeskydd/efterlevandepension som ser till att dina anhöriga får ditt pensionskapital vid din eventuella bortgång. Vanligtvis sker det genom en månatlig utbetalning över ett visst antal år. Har du inte ett återbetalningsskydd så tillfaller inte ditt pensionskapital dina anhöriga utan istället fördelas det mellan andra försäkringstagare (en så kallad arvsvinst) som också saknar återbetalningsskydd. Fördelen med att inte ha ett skydd är just att du får så kallade arvsvinster när andra i försäkringskollektivet (utan skydd) går bort. Arvsvinster ges till personer i samma ålder i form av en procent på pensionskapitalet, vanligtvis är de därför väldigt försumbara innan du blir 60–70 år gammal.  Att ha ett återbetalningsskydd har antingen en mycket låg kostnad eller är helt gratis. Det beror på försäkringens konstruktion och är olika mellan olika bolag (i vissa försäkringar är skyddet 101 % av pensionskapitalet, varför du som försäkringstagare måste betala för risken att försäkringsbolaget måste betala ut den extra procenten). Kostnaden dras normalt automatiskt och är därigenom inget du som försäkringstagare behöver tänka på.  Med anledning av den låga/obefintliga kostnaden är det vanligt att den med familj har ett återbetalningsskydd. Det hjälper familjen under den tuffa period de måste ställa om ekonomin, ibland kan det exempelvis vara avgörande för att de ska få bo kvar i bostaden. Omvänt så är det onödigt att ha ett återbetalningsskydd om det inte finns en familj som är i behov av ditt pensionskapital, då kan du istället få arvsvinster. Kretsen av förmånstagare för pensionsförsäkringar är styrd av lagen och relativt snäv. Möjliga förmånstagare är: make/maka/registrerad partner/sambo eller före detta make/före detta maka/före detta registrerad partner eller före detta sambo samt barn (även fosterbarn) till den försäkrade. Har du en pensionsförsäkring hos Advinans sker ändringar rörande återbetalningsskydd och förmånstagare genom en blankett som skickas till Futur Pension. Blankett: Futur Pension Ändra Förmånstagarförordnande Tjänstepension Blankett: Futur Pension Ändra Pensionsplansplan (återbetalningsskydd och utbetalningstid) Har du din pension via Länsförsäkringar eller Nordnet så görs ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare hos respektive försäkringsbolag, gå till www.nordnet.se eller www.lansforsakringar.se för mer information.
När betalas min pension via Advinans och Futur Pension ut?
När du närmar dig 65 år eller den ålder du tidigare bestämt som din pensionsålder, kommer Futur Pension att kontakta dig för att fastslå detaljer för pensionsutbetalning. Om du vill gå i pension senare eller tidigare än din förbestämda pensionsålder kontaktar du Futur Pensions kundtjänst. Tänk på att vara ute i god tid när du ansöker om pensionsutbetalning, minst tre månader innan första utbetalningen vill Futur Pension ha ansökan.  Blankett Futur Pension Utbetalning Tjänstepension  Kontaktuppgifter till Futur Pension: Telefonnummer till kundtjänst: 08 504 225 00 E-post: kundservice@futurpension.se
Nordnet som pensionsförvaltare
Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten kan du välja att placera din pension hos Nordnet. Gör såhär för att välja Nordnet för din tjänstepension:  Logga in på advinans.se. Gå till ”Hem” och välj ”Tjänstepension”. Gå till ”Välj förvaltare” och välj Nordnet.   Observera att ditt konto hos Nordnet gäller från månaden efter du anmält dig. Pensionspremier kan därför hinna registreras hos Advinans och Futur Pension för månaden innan ditt val hos Nordnet gått igenom.  Innehav som hittills registrerats hos Advinans och Futur Pension kommer inte flyttas till Nordnet per automatik. Om du önskar flytta ditt innehav från Advinans och Futur Pension till Nordnet, vänligen kontakta Advinans kundtjänst på 021-22 030 eller kundtjanst@advinans.se så hjälper vi dig.