Löneväxling

Allmänt om löneväxling
Löneväxling innebär att du som anställd avstår lön idag till förmån för extra avsättning till pension. Det betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension och betalar inkomstskatt först när du påbörjat utbetalningen av din pension. Grundkravet för att det ska vara fördelaktigt att löneväxla är att du tjänar en bit över 8,07 inkomstbasbelopp (IBB)/år (614 940 kr eller 51 245 kr/mån år 2024). Möjliga fördelar med löneväxling: Lägre inkomstskatt på växlat belopp: Många har en lägre beskattningsbar inkomst under pensionen vilket kan leda till en lägre inkomstskatt på de växlade beloppet relativt en utbetald lön idag. Extra tilldelning från arbetsgivaren: Vid löneväxling får arbetsgivaren lägre kostnader för din lön. Istället för en arbetsgivaravgift utgår särskild löneskatt. Differensen varierar men är normalt ca 5-6 %, en differens som kan ges som en extra tilldelning på ditt sparande. Ex: En tilldelning på 6 % innebär att en löneväxling på 2000 kr blir 2120 kr i sparande. En skillnad som kan ha stor effekt över tiden då beloppet växer med ränta-på-ränta effekt. (OBS: Det är inte alla arbetsgivare som ger denna tilldelning, något som är viktigt att se över innan beslut om löneväxling fattas). Lägre avkastningsskatt: En löneväxling sker i en tjänstepensionsförsäkring vilket innebär betydligt lägre skatt än ISK, kapitalförsäkring eller VP-depå. Ex: År 2020 är t.ex. schablonskatten 0,375 % i ISK och avkastningsskatten i en pensionsförsäkring är 0,075 %, det vill säga 1/5 så stor. Öronmärkta pengar: Pengarna blir dedikerade till pensionen då de kan tas ut tidigast från 55 års ålder och i minst 5 år (något som för vissa är en fördel medan andra ser det som en begränsning). Möjliga nackdelar med löneväxling: Eventuell påverkan på allmän pension: Löneväxling under 8,07 IBB påverkar allmän pension negativt (och ännu lägre även sjuk- och föräldrapenning). Öronmärkta pengar: Vid eventuellt behov före pension så är pengarna inte tillgängliga utan låsta till 55 års ålder och kan som kortast betalas ut under 5 år. Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten att löneväxla kan du göra en ansökan i inloggat läge på nordeanode.se. I ansökningsflödet ser du effekten på din brutto- och nettolön (baserat på schabloniserad kommunalskatt på 30 %). Ansökan signeras med BankID och därefter godkänner din arbetsgivare ansökan. I och med din signering och arbetsgivarens signering skapas ett avtal om löneväxling som sparas hos Nordea Node och kan skrivas ut. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Ansöker du innan den femte i månaden och din arbetsgivare godkänner ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.  Exempel:  Ansökan inkommer 2 maj. Godkänns av arbetsgivare 31 maj. Första växling sker i slutet av juni. Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten att löneväxla ansöker du om löneväxling genom dessa steg: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj "Ansök om löneväxling". Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Intyga och signera ansökan. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling.
Löneväxling genom Nordnet Pension
Löneväxling med förvaltning genom Nordnet innebär att den placeras i en tjänstepension hos Nordnet och hanteras i inloggat läge på nordnet.se. Eftersom insättningarna placeras i en särskild pension avsedd just för din löneväxling kan den exempelvis användas för en så kallad delpensionslösning. Löneväxlingen tecknas med ett återbetalningsskydd, det generella förmånstagarförordnandet är i första hand make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande kan ändras genom en blankett som skickas till Nordnet Pension. Utbetalning kan ske tidigast från och med 55 år och kortast tid 5 år. När det är dags för utbetalning kontaktar du Nordnet Pension. Gör såhär för att ansöka om löneväxling hos Nordnet: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Här kan du välja Nordnet. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom Nordea Node
Löneväxling genom Nordea Node innebär att pensionen placeras i en pensionsportfölj hos Nordea. Du hanterar löneväxlingen i inloggat läge på nordeanode.se. Vill du ändra placering och frångå modellportföljen kan du fritt välja förvaltning själv ur Nordeas fondutubud. Eftersom insättningarna placeras i en särskild pension avsedd just för din löneväxling kan den exempelvis användas för en så kallad delpensionslösning. Pensionen tecknas med ett återbetalningsskydd, det generella förmånstagarförordnandet är i första hand make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande kan ändras genom en blankett som skickas till Nordea.  Utbetalning kan ske tidigast från och med 55 år och kortast tid 5 år. När det är dags för utbetalning kontaktar du Nordea. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter. Gör såhär för att ansöka om löneväxling: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling.
Löneväxling genom Collectum
Löneväxling med förvaltning genom Collectum innebär att pensionen placeras i det fria valet i din ITP 1/ITPK. Anmälan, ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad på nordeanode.se. Placering och förvaltning av premien sker i det försäkringsbolag där du valt placering av den fria delen i ITP 1 eller försäkringsbolaget som du valt för din ITPK. Har du ITP 1 via din anställning och väljer att löneväxla så tappar du avsättningar till din ordinarie ITP 1 pension. Avsättning till ITP 1 beräknas på den så kallade kontanta utbetalda bruttolönen. För att du inte ska förlora någon pension på att löneväxla läggs motsvarande belopp på till din löneväxling. Det betyder att den premie som du går miste om till din ordinarie ITP 1-avsättning läggs på till den premie som din arbetsgivare betalar för din löneväxling. Dina extra insättningar omfattas av samma regler för utbetalning som din ordinarie ITP 1/ITPK. Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnandet är samma som för din ordinarie ITP. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du in på collectum.se. Gör såhär för att ansöka om löneväxling genom Collectum: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom AKAP-KR/KAP-KL
Löneväxling med förvaltning genom AKAP-KR/KAP-KL innebär att pensionen placeras i en särskild tjänstepension som du väljer att placera inom samma utbud som din ordinarie tjänstepension. Gör du inget val placeras pensionen i en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du på den valcentral som tar hand om din tjänstepension: www.pensionsvalet.se alternativt www.valcentralen.se. Anmälan, ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad på nordeanode.se. Gör såhär för att ansöka om löneväxling:  Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Löneväxling genom PA 16
Löneväxling med förvaltning genom PA 16 innebär att pensionen placeras i det försäkringsbolag som du valt för din valbara del inom PA 16. Ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du i inloggat läge på nordeanode.se.    Återbetalningsskydd och förmånstagarförordnandet är samma som för din ordinarie PA 16. För att ändra dina val om försäkringsbolag eller återbetalningsskydd loggar du in på "Mina sidor" på SPV.  Gör såhär för att ansöka om löneväxling: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och "Löneväxling".  Välj "Gå vidare". Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt. Välj hur ditt sparande ska placeras. Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil. Signera ansökan med BankID. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling. Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.
Ändra belopp i löneväxling
Följ dessa steg för att ändra belopp i din löneväxling: Logga in på nordeanode.se. Gå till "Pension" och välj "Löneväxling".  Välj ”Ny ansökan” som finns precis under din gällande löneväxling. Lägg in det nya belopp du önskar löneväxla och välj "Gå vidare". I detta steg kan du välja om du vill löneväxla hos Nordea, eller om din arbetsgivare tillåter, via Nordnet.  Gör ditt val och signera sedan din ansökan med BankID. Efter att du signerat din nya ansökan får du upp två växlingar på din skärm. Den ena är din redan gällande löneväxling som är grönmarkerad. Din nya ansökan som väntar på godkännande är gulmarkerad. När din arbetsgivare godkänt din ansökan avslutas din tidigare löneväxling och din nya växling börjar gälla.