Följ dessa steg för att ändra belopp i din löneväxling:

  • Logga in på nordeanode.se.
  • Gå till "Pension" och välj "Löneväxling". 
  • Välj ”Ny ansökan” som finns precis under din gällande löneväxling.
  • Lägg in det nya belopp du önskar löneväxla och välj "Gå vidare". I detta steg kan du välja om du vill löneväxla hos Nordea, eller om din arbetsgivare tillåter, via Nordnet. 
  • Gör ditt val och signera sedan din ansökan med BankID.


Efter att du signerat din nya ansökan får du upp två växlingar på din skärm. Den ena är din redan gällande löneväxling som är grönmarkerad. Din nya ansökan som väntar på godkännande är gulmarkerad. När din arbetsgivare godkänt din ansökan avslutas din tidigare löneväxling och din nya växling börjar gälla.