Löneväxling innebär att du som anställd avstår lön idag till förmån för extra avsättning till pension. Det betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension och betalar inkomstskatt först när du påbörjat utbetalningen av din pension. Grundkravet för att det ska vara fördelaktigt att löneväxla är att du tjänar en bit över 8,07 inkomstbasbelopp (IBB)/år (614 940 kr eller 51 245 kr/mån år 2024).


Möjliga fördelar med löneväxling:

 • Lägre inkomstskatt på växlat belopp: Många har en lägre beskattningsbar inkomst under pensionen vilket kan leda till en lägre inkomstskatt på de växlade beloppet relativt en utbetald lön idag.
 • Extra tilldelning från arbetsgivaren: Vid löneväxling får arbetsgivaren lägre kostnader för din lön. Istället för en arbetsgivaravgift utgår särskild löneskatt. Differensen varierar men är normalt ca 5-6 %, en differens som kan ges som en extra tilldelning på ditt sparande.
  Ex: En tilldelning på 6 % innebär att en löneväxling på 2000 kr blir 2120 kr i sparande. En skillnad som kan ha stor effekt över tiden då beloppet växer med ränta-på-ränta effekt.
  (OBS: Det är inte alla arbetsgivare som ger denna tilldelning, något som är viktigt att se över innan beslut om löneväxling fattas).
 • Lägre avkastningsskatt: En löneväxling sker i en tjänstepensionsförsäkring vilket innebär betydligt lägre skatt än ISK, kapitalförsäkring eller VP-depå.
  Ex: År 2020 är t.ex. schablonskatten 0,375 % i ISK och avkastningsskatten i en pensionsförsäkring är 0,075 %, det vill säga 1/5 så stor.
 • Öronmärkta pengar: Pengarna blir dedikerade till pensionen då de kan tas ut tidigast från 55 års ålder och i minst 5 år (något som för vissa är en fördel medan andra ser det som en begränsning).


Möjliga nackdelar med löneväxling:

 • Eventuell påverkan på allmän pension: Löneväxling under 8,07 IBB påverkar allmän pension negativt (och ännu lägre även sjuk- och föräldrapenning).
 • Öronmärkta pengar: Vid eventuellt behov före pension så är pengarna inte tillgängliga utan låsta till 55 års ålder och kan som kortast betalas ut under 5 år.


Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten att löneväxla kan du göra en ansökan i inloggat läge på nordeanode.se. I ansökningsflödet ser du effekten på din brutto- och nettolön (baserat på schabloniserad kommunalskatt på 30 %). Ansökan signeras med BankID och därefter godkänner din arbetsgivare ansökan. I och med din signering och arbetsgivarens signering skapas ett avtal om löneväxling som sparas hos Nordea Node och kan skrivas ut.


Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Ansöker du innan den femte i månaden och din arbetsgivare godkänner ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter. 


Exempel: 

Ansökan inkommer 2 maj.

Godkänns av arbetsgivare 31 maj.

Första växling sker i slutet av juni.


Om din arbetsgivare erbjuder dig möjligheten att löneväxla ansöker du om löneväxling genom dessa steg:

 • Logga in på nordeanode.se.

 • Gå till "Pension" och "Löneväxling". 

 • Ange vilket bruttolöneavdrag du ska göra. Då visas månadssparandet som betalas extra till en tjänstepension samt effekten på din lön efter skatt.

 • Välj "Ansök om löneväxling".

 • Välj hur ditt sparande ska placeras.

 • Bekräfta eller ändra din ekonomiska profil.

 • Intyga och signera ansökan. När detta är gjort får din arbetsgivare ett meddelande och kan godkänna din ansökan om löneväxling.