Har en anställd råkat ut för en skada eller sjukdom ska detta anmälas till Euro Accident. Den anställde kan ringa in eller använda en blankett för skadeanmälan. Se nedan för exakta uppgifter per försäkring. Alla blanketter finns tillgängliga under ”Blanketter” längst ner på Advinans hemsida. 

Administration i portalen

Du som arbetsgivare behöver inte göra några ändringar för den anställda på advinans.se. Sjukfrånvaro regleras av försäkringsbolaget och hanteras inte på advinans.se.


Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring ger anställda ersättning vid långvarig sjukskrivning. Efter 90 dagars sjukfrånvaro ska en sjukanmälan göras till Euro Accident. Använd blankett ”Euro Accident sjukanmälan”. Vid sjukanmälan behöver den anställda bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst. Sjukförsäkringen ger den anställde ersättning för förlorad arbetsinkomst och premiebefrielseförsäkringen tar över insättningarna till tjänstepensionen, karenstiden är 90 dagar för båda försäkringarna. I Euro Accidents sjukförsäkring (PlanSjuk) ingår även extraförsäkringar i form av rehabförsäkring och samtalsstöd. För mer info se Advinans/Euro Accidents hemsida.


Blankett: Euro Accident Sjukanmälan


Olycksfallsförsäkring

Har en anställd drabbats av en skada eller en olycka som ger ersättning från Olycksfallsförsäkringen används blanketten Euro Accident Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring. För att säkerställa ersättning för utgifter bör originalkvitton bifogas.


Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring


Sjukvårdsförsäkring

Om en anställd behöver söka vård via sjukvårdsförsäkringen kan den anställda vända sig till Euro Accidents e-vårdtjänst Doktor24 genom att logga in på Euro Accidents hemsida och klicka sig vidare till sjukvårdsförsäkringen, alternativt ringa telefontjänsten: 0771 – 10 50 10. Inom sju dagar garanteras tid hos specialist och inom 14 dagar garanteras operation eller åtgärd. För att den anställda ska få ut ersättning för kvitton används nedan blankett.


Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Kvittoersättning Sjukvårdsförsäkring Privat


Livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och extra livförsäkring betalar ut skattefritt belopp till förmånstagare om en anställd avlider. Euro Accident får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, som arbetsgivare behöver du därför inte göra något. Euro Accident kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp när de fått information om dödsfallet.

Kontaktuppgifter till Euro Accident:

Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euroaccident.se.

Anmäl skada: Sjuk- och Olycksfall: 0771-10 50 13.

Samtliga blanketter hittar du under ”Blanketter” på advinans.se.