Flytt av sparande

Kan jag flytta pension till Advinans?
Advinans har lanserat en flyttjänst för tjänstepensionsförsäkringar. Låt Advinans analysera dina nuvarande pensionsförsäkringar och se om det kan vara lönsamt att flytta dem till Advinans samt få hjälp med att genomföra eventuella flyttar.   Kontakta jonas.eklund@advinans.se om du vill veta mer om Advinans flyttjänst.
Kan jag flytta investeringssparkonton (ISK) till Advinans?
Javisst kan du det. Genom att genomföra en flytt så undviker du dubbelbeskattning av den s.k. schablonskatten på ISK sparande. För att flytta ditt ISK behöver du först sälja av innehavet på ditt nuvarande ISK så kapitalet ligger som likvider. Därefter kontaktar du Advinans kundtjänst på kundtjanst@advinans.se eller 021-220 30 så hjälper vi dig att flytta ditt kapital. 
Kan jag flytta aktie-/fondkonton/värdepappersdepåer till Advinans?
Vi kan för närvarande inte assistera dig i en flytt av denna kontotyp men du kan givetvis sälja dina nuvarande värdepapper, ta ut pengarna och sedan överföra dem till ett Advinans ISK. Observera att det vid försäljning av värdepapper på ett aktie-/fondkonto utgår en kapitalvinstskatt om 30 % på all eventuell vinst. Du kommer att behöva rapportera försäljningen på nästkommande inkomstdeklaration, det går vanligtvis att få förtryckta blanketter från din bank. Om du inte vet anskaffningsvärdet så utgår en schablonbeskattning där 20 % av nuvärdet antas vara anskaffningsvärde, resterande 80 % beskattas då med 30 % (24 % på hela kapitalet).
Kan jag flytta mitt individuella pensionssparande (IPS) till Advinans?
Advinans planerar att erbjuda IPS-konton vilket gör att vi i framtiden kommer att kunna hjälpa dig att flytta över din IPS till oss.  Fram tills dess: IPS är normalt låsta till 55 års ålder (inkomstskattelagen) men har du ett IPS där värdet understiger ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023) har du rätt att avsluta kontot och ta ut hela beloppet i förtid oavsett hur gammal du är. Kontakta din nuvarande bank för att avsluta ditt IPS och få pengarna på ett konto. Ett avslutat kontos kapital inkomstbeskattas och nettobeloppet kan du därefter sätta in på ditt ISK hos Advinans.
Kan jag flytta kapitalförsäkringar till Advinans?
En kapitalförsäkring kan aldrig flyttas, men du kan ta ut pengarna till ett bankkonto och sedan föra över dem till ett Advinans ISK. Att ta ut pengar från en kapitalförsäkring kallas för att göra ett ”återköp”, och du gör det genom att kontakta kundservice på ditt nuvarande försäkringsbolag. Skatt: Ingen kapitalvinstskatt utgår vid återköp från en kapitalförsäkring. Avgifter: Beroende på hur länge du haft din kapitalförsäkring och vart den finns idag så kan det dras en så kallad återköpsavgift. Du kan fråga hur det är för din försäkring när du pratar med kundservice hos ditt nuvarande försäkringsbolag. Tid: Ett återköp tar vanligtvis mellan 1-3 veckor beroende på försäkringsbolagets handläggningstid.