Flytta pension

Flytta pension
Nordea Node erbjuder en flyttjänst för tjänstepensionsförsäkringar där vi kan analysera dina nuvarande pensionsförsäkringar och se om det kan vara lönsamt att flytta samt få hjälp med att genomföra eventuella flyttar. Det första steget för att få en analys är att lämna en informationsfullmakt som ger oss möjlighet att inhämta uppgifter om din pension.  Kontakta flytt@nordeanode.se om du vill veta mer om vår flyttjänst.