För en del pensionskonton och löneväxlingskonton simuleras en prognos för framtida avkastning i form av en graf. Grafen är tänkt att ge dig en indikation på hur kontots framtida utveckling kan komma att bli. Viktigt är dock att poängtera att det är just en indikation och inte någon garanti för framtida avkastning. 


Nordea Nodes simulering bygger på etablerade statistiska modeller och tar hänsyn till följande:

  • Varje tillgångs historiska risk/volatilitet (har en enskild tillgång funnits väldigt kort tid så tas den bort i simuleringen för att inte vara missvisande)
  • Varje tillgångs historiska rörelse i förhållande till olika breda marknadsindex
  • Den historiska utvecklingen för flera breda marknadsindex


Baserat på ovanstående beräknas en risk och förväntad avkastning för varje tillgång – allt sätts sedan samman och fondportföljens olika förväntade utfall presenteras för dig i en graf. Den mellersta linjen representerar förväntad avkastning. Den övre och undre linjen representerar ett intervall inom vilket 80 % av alla utfall bör hamna. Med andra ord bör du med 90 % sannolikhet få ett högre belopp än den undre linjen – enligt simuleringen.

Picture1.png