För hållbara fondrekommendationer utgår Nordea Node från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Ramverket utgår från så kallad exkludering där fondbolagen inte får investera i specifika sektorer. I tabellen nedan har vi sammanställt vilka sektorer som fondbolagen exkluderar utifrån FNs riktlinjer.


Kategori

Verksamhet

Regel

E

Utvinning av olja, kol och gas 

Fonden får inte investera i företag som arbetar med utvinning av olja, kol och gas 

E

Fossila elproducenter 

Fonden får inte investera i företag som producerar el baserat på fossilt bränsle

S

Vapen

Fonden får inte investera i företag med koppling till kärnvapen, klusterbomber, minor, kemiska och biologiska vapen

S

Handeldvapen

Fonden får inte investera i företag vars omsättning från handeldvapen överstiger 5% 

S

Tobak

Fonden får inte investera i företag som klassas som tobaksföretag eller vars omsättning från tobaksvaror överstiger 5%

S

Alkohol

Fonden får inte investera i företag vars omsättning från alkohol överstiger 5%

S

Spel

Fonden får inte investera i företag vars omsättning från spel överstiger 5%

S

Pornografi

Fonden får inte investera i företag vars omsättning från pornografi överstiger 5%

G

Internationella normer och konventioner 

Fonden får inte investera i företag som bryter mot internationella normer och konventioner