Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar pensionsbolaget ett brev till den anställde med information om kommande pensionsutbetalning. Den anställde anger då kontonummer och kan bestämma uttagstid. 


Om en anställd planerar att gå i pension tidigare eller senare än det förbestämda datumet så kontaktar den anställde det specifika pensionsbolaget. Tänk på att vara ute i god tid, gärna minst tre månader innan den första pensionsutbetalningen.


Kontaktuppgifter till Nordea Liv & Pension:

Telefon: 0771-470 470


Kontaktuppgifter till Futur Pension:

Telefon: 08-504 225 00

E-post: kundservice@futurpension.se


Kontaktuppgifter till Nordnet Pension:

Telefon: 010-583 3000


Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar:

Telefon: 08-562 830 00