Advinans har två nivåer på administratörsrollen; Huvudadministratör och Administratör. Huvudadministratör får en fullmakt från firmatecknare att hantera hela företagets förmånserbjudande hos Advinans, inklusive rätten att utse administratör. En administratör kan inte utse andra administratörer.


En huvudadministratör kan närsomhelst återkalla fullmakten för en administratör. För att ändra eller återkalla fullmakten för en huvudadministratör krävs en skriftlig återkallelse och ny fullmakt från firmatecknare (signerad, vidimerad samt med bifogad ID-kopia).


Huvudadministratör kan även utse administratörsrollerna; kommunikatör och ekonomi. En kommunikatör kan hantera företagets egna förmåner och artiklar men kan inte se uppgifter om några anställda. Ekonomi kan se företagets fakturor och rapporter.