Om ni vill ändra huvudadministratör behöver ni kontakta Advinans företagssupport på foretag@advinans.se så skickar vi ut en ny fullmakt.