Korta svaret; ja om du har en familj. Ett återbetalningsskydd är ett typ av efterlevandeskydd/efterlevandepension som ser till att dina anhöriga får ditt pensionskapital vid din eventuella bortgång. Vanligtvis sker det genom en månatlig utbetalning över ett visst antal år.


Har du inte ett återbetalningsskydd så tillfaller inte ditt pensionskapital dina anhöriga utan istället fördelas det mellan andra försäkringstagare (en så kallad arvsvinst) som också saknar återbetalningsskydd. Fördelen med att inte ha ett skydd är just att du får så kallade arvsvinster när andra i försäkringskollektivet (utan skydd) går bort. Arvsvinster ges till personer i samma ålder i form av en procent på pensionskapitalet, vanligtvis är de därför väldigt försumbara innan du blir 60–70 år gammal. 


Att ha ett återbetalningsskydd har antingen en mycket låg kostnad eller är helt gratis. Det beror på försäkringens konstruktion och är olika mellan olika bolag (i vissa försäkringar är skyddet 101 % av pensionskapitalet, varför du som försäkringstagare måste betala för risken att försäkringsbolaget måste betala ut den extra procenten). Kostnaden dras normalt automatiskt och är därigenom inget du som försäkringstagare behöver tänka på. 


Med anledning av den låga/obefintliga kostnaden är det vanligt att den med familj har ett återbetalningsskydd. Det hjälper familjen under den tuffa period de måste ställa om ekonomin, ibland kan det exempelvis vara avgörande för att de ska få bo kvar i bostaden. Omvänt så är det onödigt att ha ett återbetalningsskydd om det inte finns en familj som är i behov av ditt pensionskapital, då kan du istället få arvsvinster.


Kretsen av förmånstagare för pensionsförsäkringar är styrd av lagen och relativt snäv. Möjliga förmånstagare är: make/maka/registrerad partner/sambo eller före detta make/före detta maka/före detta registrerad partner eller före detta sambo samt barn (även fosterbarn) till den försäkrade. Har du en pensionsförsäkring hos Advinans sker ändringar rörande återbetalningsskydd och förmånstagare genom en blankett som skickas till Futur Pension.


Blankett: Futur Pension Ändra Förmånstagarförordnande Tjänstepension

Blankett: Futur Pension Ändra Pensionsplansplan (återbetalningsskydd och utbetalningstid)


Har du din pension via Länsförsäkringar eller Nordnet så görs ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare hos respektive försäkringsbolag, gå till www.nordnet.se eller www.lansforsakringar.se för mer information.