För anställda med ITP 1 ska den utbetalda bruttolönen rapporteras varje månad till Collectum. Eftersom det är lönen efter löneavståendet som rapporteras minskar den ordinarie avsättningen till ITP 1, för att kompensera detta läggs motsvarande belopp på premien som ska löneväxlas. 

Detta görs automatiskt i de faktureringsunderlag för de anställda som ni registrerat som ITP 1-anslutna.

För anställda med ITP 2 rapporterar ni både den pensionsmedförande årslönen före löneväxling och efter löneväxling till Collectum.