Förmåner och erbjudanden

Skapa förmånsgrupper och kostnadsställen
Via Advinans kan företaget flexibelt hantera sina förmåner helt digitalt. Företaget väljer vilka tjänster och förmåner som anställda ska omfattas av, allt från en heltäckande tjänstepensionsplan med inkluderade riskförsäkringar till ett bredare förmånserbjudande med hantering av löneväxling, intern kommunikation, lösning för friskvård med mera. Systemet är helt flexibelt - Advinans erbjuder en plattform, företaget väljer vilka tjänster som anställda ska erbjudas. Advinans tjänster är uppbyggt kring förmånsgrupper och baseras på de förmåner arbetsgivaren definierar. De anställda läggs till i en förmånsgrupp genom filimport eller genom manuell inmatning. Du skapar en förmånsgrupp genom att logga in som administratör på advinans.se, välja "Förmåner" och "Skapa förmånsgrupp". När du döpt förmånsgruppen lägger du till och konfigurerar upp de förmåner som ska ingå i förmånsgruppen. Du kan lägga till obegränsat med förmånsgrupper. En anställd kan bara tillhöra en förmånsgrupp. Du kan enkelt i systemet byta förmånsgrupp för den anställda. Du kan enkelt sätta upp kostnadsställen och koppla anställda till dem. Advinans fakturatjänst kommer då automatiskt skapa fakturor och bokföringsunderlag baserat på kostnadsställe.
Jobberbjudande
Med Advinans kan du dela ett jobberbjudande till tilltänkta kandidater, där visar företaget enkelt och snyggt upp total ersättning och de förmåner företaget erbjuder. Gör såhär för att skapa jobberbjudande: Logga in på advinans.se. Gå till "Administration". Välj på "Jobb" och "Skapa jobberbjudande". Fyll i uppgifter som lön, kollektivavtal, semester och friskvårdsbidrag.  Lägg till en beskrivning och dela jobberbjudandet.
Intern kommunikation och företagets unika erbjudanden
Med förmånsportalen erbjuder Advinans en flexibel kommunikationsplattform. Ni kan lägga upp nya meddelanden, och styra dessa till förmånsgrupper och kostnadsställen. Ni kan även bifoga filer till dessa meddelanden och koppla till en kategori. Därmed kan ni använda plattformen även till hantering av företagets riktlinjer.   Advinans har handlat upp breda erbjudanden. Många företag har egna, oftast lokala, rabatterbjudanden.  Gör såhär för lägga till ett eget erbjudande:  Logga in på advinans.se. Gå till "Administration". Välj "Erbjudanden" och "Skapa eget erbjudande".  Här lägger du till uppgifter om erbjudandet och leverantören. Du kan lägga in en bild samt bifoga filer, välja vilka förmånsgrupper som kan ta del av erbjudandet och giltighetstid. Du kan enkelt granska erbjudandet innan du sparar och publicerar det.
Terminal- och skyddsglasögon
Anställda som har mer än 1 timmes arbete framför en bildskärm varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov bekostat av arbetsgivaren. Krävs skyddsglasögon i arbetet ska även dessa bekostas av arbetsgivaren. Genom Advinans förenklas hanteringen och kostnaden sänks med Advinans upphandlade leverantörer av dessa tjänster.   Företaget sätter sin policy för terminal och/eller skyddsglasögon via våra upphandlade leverantörer tillsammans med Advinans. Förmånen synliggörs för anställda genom ett erbjudanden på advinanas.se. Genom erbjudanden bokar den anställde enkelt en synundersökning med vald leverantör och företaget faktureras enligt avtal. För eventuella kostnader utöver företagets policy betalar den anställde direkt i butik vid beställning, smidigt och enkelt. .