Advinans rådgivning

Advinans pensionsrådgivning
Advinans pensionsrådgivning hjälper dig att säkerställa rätt risk till lägsta möjliga avgift på hela ditt pensionssparande; tjänstepension, PPM och privata pensioner. Vi samlar in information om dina nuvarande placeringar och utifrån din unika sparhorisont, riskprofil, och etikpreferenser får du fondråd och hjälp med att genomföra förändringar. Inom kollektivavtalade pensioner lämnas även råd kring traditionell förvaltning (för de kunder som inte vill vara aktiva i sitt fondsparande) och förslag på optimalt försäkringsbolag.   Advinans pensionsrådgivning tecknas via din arbetsgivare eller via dig som privatperson. Om du vill teckna tjänsten privat betalar du 300 kr (inklusive moms) med ditt kreditkort för ett år. Tjänsten avslutas automatiskt efter ett år och du måste själv aktivera den igen. För att kunna teckna Advinans rådgivningstjänst måste du först vara kund hos Advinans. Advinans rekommenderar i regel att man går igenom tjänsten en gång om året, men minst vart tredje år.   Under “Pension” och fliken “Placeringsrådgivning” aktiverar du tjänsten. Se till att du innan rådgivningen har lämnat informationsfullmakt (tänk på att det tar upp till två veckor innan försäkringsbolag svarat) och anslutit konton så att du får en heltäckande bild. Saknar du något konto kan du lägga till detta manuellt.   När du sammanställt din information om ditt pensionskapital så kan du gå igenom rådgivningen genom följande steg: Ange åldern för när du vill gå i pension samt hur länge pengarna ska betalas ut. Detta kan du ändra senare om du vill. Vi föreslår att du sätter pension vid 65 år och ett livsvarigt uttag vilket är standard. Välj om du vill ha låg, mellan eller hög risk i ditt sparande. Ange hur aktiv du vill vara i ditt sparande. De flesta är inte aktiva, så vi rekommenderar denna inställning om du inte är intresserad av investeringar. Ange den hållbarhetsprofil som passar dina preferenser och välj gå vidare. Bekräfta eller ändra uppgifterna om din ekonomi. Intyga att du inte är så kallad PEP (en person med politiskt inflytande) och spara din profil. För varje konto som är kategoriserat som pensionssparande får du nu råd kring hur du placera ditt pensionskapital. När du agerat på råd kan du markera råden som klara eller hoppa över. Finns det råd som inte är klara kommer du bli påmind om dessa nästa gång du loggar in.
Hur följer jag placeringsråden?
Du får instruktioner hur du elektroniskt gör byten enligt råden från pensionsrådgivningen. Är det en kollektivavtalad försäkring och du får råd om att byta försäkringsbolag gör du bytet till nytt försäkringsbolag på den valcentral som tar hand om ditt kollektivavtal. Ändra fondfördelning i en pension gör du inloggad på det försäkringsbolag där pensionen finns.
Pensionsprognos
Advinans pensionsprognos hjälper dig att förstå din kommande pension och öka ditt pensionssparande.    Så här kommer du igång med prognosen: Börja med att ange din månadslön. Välj en pensionsålder. Ange en önskad pension efter skatt (Advinans rekommenderar 80 % av slutlönen). Prognosen visar din förväntade pension baserat på den information som Advinans fått av dig. Du får rekommendation om hur du ska spara för att nå ditt pensionsmål. Saknas det konton i prognosen lägger du enkelt till dem och sen kan du uppdatera din prognos.  
Rådgivningsdokumentation
När du öppnar ett nytt konto eller använder vår rådgivningstjänst så dokumenterar vi informationen som du anger samt de råd som lämnats i en så kallad rådgivningsdokumentation.  Vi behöver enligt lag ta in vissa uppgifter om din ekonomiska profil samt dina dina preferenser kring sparande och risk. Dessa dokument sparas och finns alltid tillgängliga under fliken “Dokument”. Enkelt och säkert, både för dig och Advinans. 
Institut som Advinans ger pensionsrådgivning för
Advinans ger rådgivning kring placeringar för följande försäkringsbolag och institut: AMF. Avanza. Brummer. Futur Pension. Folksam. Handelsbanken. KPA. Länsförsäkringar. Lärarfonder. Movestic. Nordea. Nordnet. PPM. SEB. SPP. Skandia. Swedbank.
Vilka kollektivavtal ger Advinans pensionsrådgivning för?
I respektive kollektivavtal är det olika fondutbud och avgifter för de försäkringsbolag som är valbara. Detta tar Advinans hänsyn till i rådgivningen och kan hjälpa till med placeringar inom dessa kollektivavtal: ITP FTP KAP-KL/AKAP-KL PA 16 (PA 03) SAF-LO KAP KTP PA-KFS AIP PPA13
Vilka är principerna bakom råden för Advinans pensionsrådgivning?
Advinans pensionsrådgivning utgår från Advinans investeringsstrategi utifrån mål, i korthet att risk i ditt sparande bör utgå från din tidshorisont. För Advinans pensionsrådgivning baseras de underliggande råden på din planerade pensionsålder och uttagstid. Till detta kommer din risk- och hållbarhet preferens. För pensionssparande inom kollektivavtal utgår även råd från hur aktiv du vill vara i ditt sparande - om du kan tänka dig se över ditt sparande minst vart tredje år rekommenderas en optimerad fondförsäkring, om du vill vara passiv rekommenderas den mest optimala entrélösningen i en fondförsäkring.   Inom fondförsäkringar utgår Advinans från en riskoptimerad portfölj baserad på Advinans aktieportfölj och Advinans ränteportfölj. Utifrån sökta exponeringar (t.ex. svenska aktier, USA storbolag etc) har Advinans valt de fonder som följer index till lägsta avgift. Om du har valt hållbarhetspreferens har Advinans valt ut de fonder utifrån Morningstars data som till högsta möjliga mån följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Notera att kostnaden för hållbara fonder kan bli marginellt högre.   I de fall där en del av pengarna måste placeras i en traditionell förvaltning ger Advinans rekommendation på vilket bolag som bäst följer vår riskjusterade förvaltningsmodell  inom respektive avtal (exempelvis ITP 1). En hög andel aktier vid unga år som omfördelas till mer räntefonder med stigande ålder.
Hur samlas information till Advinans pensionsrådgivning in?
Advinans rådgivning bygger på rekommendation baserat på ditt angivna kollektivavtal samt de konton och försäkringar som du sammanställt genom Advinans.