Insättning och uttag

Gör insättning
Du sätter in pengar till Advinans genom att sätta upp ett Autogiro från ditt privatkonto. Kontot som pengarna dras ifrån måste vara ett så kallat transaktionskonto och ägas av dig, exempelvis ditt lönekonto. Första gången du gör en insättning så kopplar du ett Autogiro genom att acceptera villkor och signera med BankID. När det är klart kan du göra insättningar via engångsbelopp eller starta ett månadssparande.  Registrerar du en engångsöverföring innan klockan 18 finns pengarna på ditt Advinans ISK nästföljande bankdag. Ett månadssparande dras från ditt bankkonto den sista dagen i varje månad. Är sista dagen i månaden en helgdag så dras de nästkommande bankdag.  Gör såhär för att sätta igång ett sparande: Gå till fliken "Sparande". Välj den portfölj du vill föra över pengar till. Vid överföring lägger du till ditt privata konto som pengar ska dras ifrån. Godkänn Autogiro. Ange ett belopp eller sätt upp ett månadssparande. Ett månadssparande dras från ditt konto sista dagen i månaden, vid helgdag så dras det nästföljande bankdag.
Hur lång tid efter en insättning investeras mina pengar?
Om du gör en insättning från din bank innan klockan 18:00 så är det korta svaret är att det tar 2-5 bankdagar innan du kan se alla fonder på ditt Advinans ISK.  Köporderna registreras efter din investeringsplan dagen efter att insättningen inkommit till ditt konto. Beroende på vilka fonder som ingår tar det upp till 4 bankdagar innan alla fonder syns på ditt konto. Antalet dagar beror på att olika fondbolag har olika antal så kallade likviddagar. Likviddagar finns för att fondförvaltaren ska kunna hantera in-/utflöden ur fonden på bästa möjliga sätt.  Nedan förklarar vi relevanta begrepp och redogör i detalj antalet likviddagar för varje fondbolag.  Handelsinformation Tid Stopptid 18.00 varje bankdag Affärsdag köp av fond 2 bankdagar efter insättning Likviddag Se fondlista   Stopptid (bryttid) Detta är det senaste klockslaget varje bankdag för att skicka in en Autogiroinbetalning. Normalt är detta klockan 18.00, eller klockan 10.00 vid halvdagar.  Om du gör en insättning innan stopptiden så innebär det att dina pengar inkommer till Advinans nästa bankdag. Görs en insättning efter stopptiden innebär det att pengarna når Advinans först två bankdagar senare.  Affärsdag Detta är den dag som det faktiska köpet av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs. Du äger inte fonderna formellt förrän på likviddagen när betalningen byts mot fondandelar. Betalningen för fonderna skickas iväg på affärsdagen. Likviddag Är den dag då du formellt äger dina köpta fondandelar. Betalningen byts mot fondandelar och du får dina fondandelar.  Nedan har vi sammanställt likviddag för de fondbolag vi samarbetar med:  Fondnamn Likviddag (köp av fondandelar) BlackRock Affärsdag + 3 bankdagar Handelsbanken Fonder Samma dag som affärsdag Norron Affärsdag + 3 bankdagar PIMCO GIS Samma dag som affärsdag PriorNilsson Samma dag som affärsdag SEB Fonder Samma dag som affärsdag Spiltan Fonder Samma dag som affärsdag SPP Fonder Samma dag som affärsdag             TIN Fonder Samma dag som affärsdag              Enter Fonder Samma dag som affärsdag Vanguard Affärsdag + 3 bankdagar Öhman Fonder  Samma dag som affärsdag
Varför finns det likvider på mitt konto?
När du gör en insättning köper Advinans fondandelar enligt din investeringsplan. Det kan bli mindre belopp över av din insättning om din investeringsplan innehåller amerikanska fonder, eftersom dessa handlas i hundradelar (två decimaler) och i dollar. Vi växlar endast så mycket kronor som behövs för att köpa hela hundradelar. Ett exempel: En insättning på 20 000 kr där 9 % ska fördelas till en fond som handlas i USD. 9 % av 20 000 kr: 1 800 kr. Fondens NAV: 192,42 USD. Växelkurs 8,44 SEK för 1 USD. Andelar som köps 1,10 (1,10*192,42*8,44) = 1 786,43 kr. Om 1,11 andelar köpts: 1,11*192,42*8,44 = 1 802,67 kr. I exemplet blir det 13,57 kr (1 800 - 1 786,43) kvar tills nästa handel genomförs.
Varför använder Advinans endast Autogiro för betalningar?
Autogiro är en säker och effektiv betalningslösning då kontot verifieras genom en kontroll mot din bank. När ditt bankkonto är Autogirokopplat kan du enkelt göra en engångsinsättning, starta ett månadssparande eller begära en utbetalning. Advinans har tittat på digitala betalningslösningar, men har i dagsläget bedömt att de inte är tillräckligt säkra och/eller kostnadseffektiva. Vi utvärderar dock situationen kontinuerligt.
Kan jag ha flera Autogirokopplingar?
Ja, du lägger enkelt till en ny Autogirokoppling genom att gå in på det ISK du vill koppla till Autogiro, och välj ”Överföringar”. Tänk på att du bara kan ha en Autogirokoppling per Advinans ISK.
Vad händer om jag inte har pengar på kontot när en Autogirodragning görs hos min bank?
Har du inte tillräckligt med pengar på ditt konto vid dragningen för ditt månadssparande görs ett till försök nästkommande bankdag. Finns det fortfarande inte tillräckligt med pengar då blir nästa dragning vid nästa tillfälle för månadssparandet. 
Gör uttag
Du tar enkelt ut pengar från ett Advinans ISK genom en överföring till ett av dina Autogirokopplade transaktionskonto hos din nuvarande bank.  Gör såhär för att att ta ut pengar från ditt sparande hos Advinans: Logga in på advinans.se.  Gå till "Din ekonomi".  Välj den portfölj du vill göra uttag från. Gå till menyn högst upp i högra hörnet och välj "Ta ut pengar". Välj sedan hur stor andel du vill ta ut från ditt sparande, ange i procent.  Välj kontot som pengarna ska betalas till, välj sedan på "Ta ut pengar". Efter godkännande kommer Advinans sälja fondandelar utefter fördelningen i din fondportfölj. Pengarna betalas ut när Advinans erhållit likvider från alla fondbolag, totalt tar det mellan 2-5 dagar om ett uttag begärs innan klockan 18:00 på en bankdag. 
Hur lång tid tar ett uttag från ett Advinans ISK?
Beroende på vilka fonder du har och vilken bank du använder så tar det 2-6 dagar. När du begärt ett uttag från Advinans så registreras det säljordrar dagen efter på fondandelar i din fondportfölj. När Advinans mottagit pengar från samtliga fondbolag så betalas hela summan ut till ditt konto. Att uttaget tar 2–6 dagar beror på att olika fondbolag har olika antal så kallade likviddagar. Likviddagar finns för att fondförvaltaren ska kunna hantera in-/utflöden ur fonden på bästa möjliga sätt. Utöver likviddagar tar det en bankdag för utbetalning om du inte har konto hos Danske Bank. Nedan redogör vi i detalj tidsplanen för samtliga fonder och förklarar relevanta begrepp. Handelsinformation Tid Stopptid Dag då uttaget registreras Affärsdag försäljning av fond Dagen efter stopptid Likviddag Se fondlista Utbetalningsdag Danske Bank: likviddag Övriga banker: likviddag + 1 bankdag   Stopptid (bryttid) Stopptid är vid uttag det senaste klockslaget för att skicka in en försäljningsorder för att den ska gå iväg samma dag. Normalt är detta klockan kl. 18.00 varje bankdag, eller klockan 10.00 vid halvdagar. Om du skickar in en försäljningsorder efter stopptiden så innebär det att din säljorder kommer skickas till fondbolaget nästkommande bankdag. I de fall då marknaden är stängd när du lägger en order så skickas den automatiskt under nästa bankdag. Affärsdag Detta är den dag som den faktiska försäljningen av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs till. Samma dag som affärsdagen kan du se hur många andelar vi sålt åt dig för en viss fond och till vilken NAV-kurs. Du får dock inte pengarna förrän på likviddagen när dina fondandelar byts mot betalningen. Betalningen från fondbolaget skickas också iväg på affärsdagen. Likviddag Är den dag då Advinans får tillgång till pengarna från fondförsäljningen. Se fondlistan för exakt dag. För fonder i utländsk valuta växlar vi försäljningsbeloppet från fondbolagen till svenska kronor (till likviddagens växlingskurs) innan utbetalning sker till dig.   Fondbolag Likviddag (försäljning av fondandelar) BlackRock Affärsdag + 3 bankdagar Enter Fonder Affärsdag + 1 bankdagar Handelsbanken Fonder Affärsdag + 1 bankdagar Norron Affärsdag + 3 bankdagar PIMCO  Affärsdag + 3 bankdagar PriorNilsson Affärsdag + 1 bankdagar SEB Fonder Affärsdag + 1 bankdagar Spiltan Fonder Affärsdag + 3 bankdagar SPP Fonder Affärsdag + 1 bankdagar TIN Fonder Affärsdag + 1 bankdagar Vanguard Affärsdag + 4 bankdagar Öhman Fonder[1] Affärsdag + 3 bankdagar   [1] För fonden Öhman Etisk Global A är likviddag: affärsdag + 5 bankdagar