Avgifter och skatt

Advinans priser och avgifter
Advinans arbetar med fullt transparent prissättning. Vår filosofi är att varje tjänst ska prissättas var för för sig. Vi som förmedlare och fondplattform ska handla upp de bästa tjänsterna/produkterna till lägsta möjliga avgift för våra kunder. Advinans har givetvis inte några egna fonder. Genom en tydlig avgiftsmodell har vi ett tydligt fokus: våra kunders bästa. Lär mer om våra avgifter för privatpersoner och för arbetsgivare.
Hur beräknas underlaget för Advinans förvaltningsavgift?
Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. Om det totala värdet understiger 1 miljon kronor utgår en avgift på 0,25 % per år på förvaltat kapital. På kapital över 1 miljon kronor upp till och med 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,20 % per år. På kapital över 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,15 % per år. Underlag för beräkning bygger på samlat kapital hos Advinans, det vill säga över samtliga portföljer och inklusive eventuella pensionsförsäkringar förvaltade av Advinans.
Våra förvaltningsavgifter
Advinans tar automatiskt ut sina förvaltningsavgifter en gång per kvartal (1/4 per kvartal av årsavgiften). Vid uttag av avgiften säljer vi andelar i varje fond utefter din fördelning vid tidpunkten. Fondbolagen tar ut sina avgifter, flertalet kvartalsvis, andra månadsvis. Eventuella rabatter Advinans får tillbaka från fondbolagen återinvesterar vi automatiskt tillbaka till dig.
Varierande avgift beroende på hur mycket du sparar
Advinans vill premiera kunder som samlar hela sitt sparande hos oss. Samtidigt tycker vi det är rimligt att kunder med ett större kapital får en rabatt för att reflektera vår kostnadsstruktur.
Digital pensionsrådgivning från Advinans
Advinans erbjuder digital pensionsrådgivning för både privatkunder och anställda. Som privatperson avslutas tjänsten automatiskt efter 12 månader. Om du därefter vill ha nya råd får du aktivt gå in och betala tjänsten på nytt - enkelt och sjysst. Vi är dock övertygade om att det är en bra affär för våra kunder att se över sitt pensionssparande via Advinans pensionsrådgivning en gång om året (för att justera risk och dra nytta av eventuella nya och billigare fonder).  För anställda hos arbetsgivare som erbjuder Advinans digitala pensionsrådgivning är tjänsten tillgänglig så länge den anställde är anställd och arbetsgivaren tecknar tjänsten.  Du hittar Advinans digitala pensionsrådgivning genom att gå till "Pension" och "Placeringsrådgivning" i inloggat läge på advinans.se.
Är ISK mer fördelaktigt än ett aktie-/fondkonto ur ett skatteperspektiv?
Det enkla svaret är, ja om du på lång sikt förväntar dig en genomsnittlig avkastning som överstiger 2-3 %/år. Advinans bedömning är att våra portföljer över tid bör generera en högre avkastning än så varför vi valt att idag enbart erbjuda ISK. Skillnaden mellan de två kontotyperna ligger i avkastningsskatten och faktumet att du för ett aktie-/fondkonto behöver lägga mer tid på skattedeklaration. I ett aktie/fondkonto betalar du en vinstskatt vi försäljning samt utdelningar medan ett ISK istället har en årlig schablonskatt på hela kapitalet. Advinans perspektiv är att ISK idag är mer fördelaktigt av den enkla anledningen att statslåneräntan, som ligger till grund för storleken på schablonskatten, är väldigt låg. Hur förmånligt ISK är kan komma att förändras i framtiden. Advinans kommer kontinuerligt analysera situationen för våra kunder för att ge korrekta råd och kan, till exempel vid förändrade skattesatser, komma att rekommendera en annan kontoform.
Beskattning av ISK
Ett Investeringssparkonto (ISK) har endast en schablonskatt vilket innebär en årlig procentuell skatt på kontots värde istället för en vinstskatt vid försäljning av värdepapper. Du behöver själv inte räkna ut skatten på ditt ISK men vill du veta hur det går till så beskriver vi det nedan.  Det enkla svaret är att Advinans för din räkning rapporterar in en schablonintäkt till Skatteverket varje år. Schablonintäkten dyker sedan automatiskt upp i din deklaration och beskattas med 30 %, alternativt kvittas inom inkomstslaget kapital. Enkelt och säkert. Schablonintäkten är detsamma som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30:e november föregående år + 1 %[1].  Kapitalunderlaget beräknas som en fjärdedel av summan för: Värdet av tillgångarna på ditt ISK vid ingången av varje kvartal. Insättningar under året. Överföringar av värdepapper till ditt ISK under året. OBS: Vanligt är att benämna ISK:s beskattning som produkten av (statslåneräntan + 1 %) * 30 %, det vill säga den schablonskatt som ska multipliceras med kapitalunderlaget för att ge den totala skatten. Denna skatt är för år 2021 0,375 %. Ett räkneexempel: Kvartal 1: Värde 0 kr. Du har 0 kr på ditt investeringssparkonto eftersom du öppnade kontot först vid maj. Kvartal 2: Värde 40 000 kr. Eftersom du har satt in 40 000 kr på ditt ISK. Kvartal 3: Värde 45 000 kr. Du har inte gjort några insättningar men värdet på dina värdepapper har ökat 5000 kr i värde. Kvartal 4: Värde 60 000 kr. Du har satt in ytterligare 10 000 kr samtidigt som kapitalet har ökat med ytterligare 5000 kr. Detta underlag gör att vi kan beräkna skatten för investeringssparkontot: Summera dina insättningar och alla värden. Det blir totalt 50 000 kr i insättningar + 145 000 kr i värde, ett belopp på sammanlagt 195 000 kr. Dela 195 000 med samtliga kvartal (195 000/4) och vi får beloppet 48 750 kr. Multiplicera kapitalunderlaget 48 750 kr med 1,25 % (2020) för att få schablonintäkten ~ 609 kr. Multiplicera schablonintäkten 609 kr med skattesatsen 30 %. Slutsumman för skatten blir 182 kr.   [1] Det finns en lägre gräns för schablonintäkten på 1,25 % av kapitalunderlaget. Är statslåneräntan den 30 november året innan + 1 % lägre än 1,25 % blir schablonintäkten automatisk 1,25 % av kapitalunderlaget.
Beskattning av pensionsförsäkring/tjänstepension
I en pensionsförsäkring/tjänstepension ska det årligen betalas en avkastningsskatt. Är dina pensioner under utbetalning beskattas de även för inkomst. Du behöver själv inte göra något utan försäkringsbolaget där din pension är placerad rapporterar in betald avkastningsskatt och eventuell inkomstskatt till Skatteverket.  Avkastningsskatten är en schablonskatt som dras i förskott baserat på pensionskapitalets värde den 1 januari varje år. Skatteberäkning sker genom att värdet 1 januari multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Produkten kallas skatteunderlag* vilket sedan multipliceras med 15 %. För år 2020 blir skattesatsen 0,075 % (0,50 % * 15 %). *Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03 %* år 2019 men skatteunderlaget måste från och med 2017 vara minst 0,5 % av pensionskapitalet. Räkneexempel: Du har 100 000 kr i ingånget värde 2020. Avkastningsskatt = 100 000 kr * 0,50 % * 15 % = 75 kr. För inkomstskatt hänvisar vi till skatteverkets hemsida för information om för var tid gällande regelverk och nivåer. Vanligt är att brytgränsen för marginalskatt är högre för pensionärer då grundavdraget är större.
Advinans låga fondavgifter
Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kunder. Det innebär att samma fond är upp till 75 % billigare hos oss jämför med hos andra aktörer. Advinans arbetar dessutom utifrån en filosofi där vi enbart samarbetar med en leverantör per typ av fond. Våra leverantörer får därmed tillgång till en attraktiv kundbas på ett kostnadseffektivt sätt varför de kan erbjuda konkurrenskraftiga avgifter.