Information för företag och administratörer

Administratörsroller i advinans.se
Advinans har två nivåer på administratörsrollen; Huvudadministratör och Administratör. Huvudadministratör får en fullmakt från firmatecknare att hantera hela företagets förmånserbjudande hos Advinans, inklusive rätten att utse administratör. En administratör kan inte utse andra administratörer. En huvudadministratör kan närsomhelst återkalla fullmakten för en administratör. För att ändra eller återkalla fullmakten för en huvudadministratör krävs en skriftlig återkallelse och ny fullmakt från firmatecknare (signerad, vidimerad samt med bifogad ID-kopia). Huvudadministratör kan även utse administratörsrollerna; kommunikatör och ekonomi. En kommunikatör kan hantera företagets egna förmåner och artiklar men kan inte se uppgifter om några anställda. Ekonomi kan se företagets fakturor och rapporter.
Ändra huvudadministratör
Om ni vill ändra huvudadministratör behöver ni kontakta Advinans företagssupport på foretag@advinans.se så skickar vi ut en ny fullmakt.
Ta bort administratör
Huvudadministratören har möjlighet att ta bort en behörighet för en administratör och kommunikatör.  Gör såhär för att ta bort behörighet: Logga in på advinans.se.  Gå till "Administration". Gå till "Anställda". Via anställdavyn väljer du personen som är registrerad som administratör eller kommunikatör. Välj "Ändra behörighet".
Vem ska den anställde vända sig till när det är dags för pension?
Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar pensionsbolaget ett brev till den anställde med information om kommande pensionsutbetalning. Den anställde anger då kontonummer och kan bestämma uttagstid.  Om en anställd planerar att gå i pension tidigare eller senare än det förbestämda datumet så kontaktar den anställde Pensionsbolaget. Tänk på att vara ute i god tid, gärna minst tre månader innan den första pensionsutbetalningen. Kontaktuppgifter till Futur Pension: Telefon: 08-504 225 00 E-post: kundservice@futurpension.se Kontaktuppgifter till Nordnet Pension: Telefon: 010-583 3000 Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar: Telefon: 08-562 830 00
Advinans och våra samarbetspartners
Advinans tillhandahåller en digital plattform för hantering av förmåner, kommunikation, tjänstepensionsplaner för exempelvis löneväxling och riskförsäkringar. Advinans är även försäkringsförmedlare och förvaltar kapital.  Futur Pension är försäkringsgivare för ålderspension via en så kallad depåförsäkring. Nordnet Pension är försäkringsgivare för ålderspension via en så kallad depåförsäkring. Euro Accident är försäkringsgivare för riskförsäkringar.