Via en informationsfullmakt sammanställer vi dina pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och riskförsäkringar från följande försäkringsbolag; Alecta, AMF, Futur Pension, Euro Accident, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Via automatisk anslutning med hjälp av BankID kan du hämta information från Pensionsmyndigheten.

Informationsfullmakten signeras med BankID och vi samarbetar med Fullmaktskollen för hantering av informationsfullmakter.

Notera att vissa försäkringsbolag inte lämnar ut din information. Andra finansiella institut lämnar inte informationen enligt det standardformat vi behöver och då kan vi inte bearbeta informationen.