För att ansluta dina pensionskonton till Advinans behöver du lämna en informationsfullmakt. En informationsfullmakt ger oss rätten att för din räkning samla information från försäkringsbolag kring dina pensionsförsäkringar och ditt försäkringsskydd. 

 

Gör såhär för att lämna en informationsfullmakt:

  • Logga in på advinans.se.
  • Gå till "Anslutna bolag".
  • Välj “Lämna informationsfullmakt”.
  • Välj om fullmakten ska gälla tills vidare eller ange ett slutdatum,
  • Signera med BankID.


Tänk på att en del försäkringsbolag inte lämnar ut din information även om du signerat en fullmakt. Vi arbetar ständigt på att finna nya digitala lösningar för dessa fall. Saknar du någon uppgift kontaktar du ditt försäkringsbolag för att få korrekt information.