Beroende på vilka fonder du har och vilken bank du använder så tar det 2-6 dagar.

När du begärt ett uttag från Advinans så registreras det säljordrar dagen efter på fondandelar i din fondportfölj. När Advinans mottagit pengar från samtliga fondbolag så betalas hela summan ut till ditt konto. Att uttaget tar 2–6 dagar beror på att olika fondbolag har olika antal så kallade likviddagar. Likviddagar finns för att fondförvaltaren ska kunna hantera in-/utflöden ur fonden på bästa möjliga sätt. Utöver likviddagar tar det en bankdag för utbetalning om du inte har konto hos Danske Bank.


Nedan redogör vi i detalj tidsplanen för samtliga fonder och förklarar relevanta begrepp.


Handelsinformation
Tid
Stopptid
Dag då uttaget registreras
Affärsdag försäljning av fond
Dagen efter stopptid
Likviddag
Se fondlista
Utbetalningsdag
Danske Bank: likviddag
Övriga banker: likviddag + 1 bankdag

 

Stopptid (bryttid)

Stopptid är vid uttag det senaste klockslaget för att skicka in en försäljningsorder för att den ska gå iväg samma dag. Normalt är detta klockan kl. 18.00 varje bankdag, eller klockan 10.00 vid halvdagar.

Om du skickar in en försäljningsorder efter stopptiden så innebär det att din säljorder kommer skickas till fondbolaget nästkommande bankdag. I de fall då marknaden är stängd när du lägger en order så skickas den automatiskt under nästa bankdag.


Affärsdag

Detta är den dag som den faktiska försäljningen av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs till. Samma dag som affärsdagen kan du se hur många andelar vi sålt åt dig för en viss fond och till vilken NAV-kurs. Du får dock inte pengarna förrän på likviddagen när dina fondandelar byts mot betalningen. Betalningen från fondbolaget skickas också iväg på affärsdagen.


Likviddag

Är den dag då Advinans får tillgång till pengarna från fondförsäljningen. Se fondlistan för exakt dag.

För fonder i utländsk valuta växlar vi försäljningsbeloppet från fondbolagen till svenska kronor (till likviddagens växlingskurs) innan utbetalning sker till dig.

 

Fondbolag
Likviddag (försäljning av fondandelar)
BlackRock
Affärsdag + 3 bankdagar
Enter Fonder
Affärsdag + 1 bankdagar
Handelsbanken Fonder
Affärsdag + 1 bankdagar
Norron
Affärsdag + 3 bankdagar
PIMCO 
Affärsdag + 3 bankdagar
PriorNilsson
Affärsdag + 1 bankdagar
SEB FonderAffärsdag + 1 bankdagar
Spiltan Fonder
Affärsdag + 3 bankdagar
SPP Fonder
Affärsdag + 1 bankdagar
TIN Fonder
Affärsdag + 1 bankdagar
Vanguard
Affärsdag + 4 bankdagar
Öhman Fonder[1]
Affärsdag + 3 bankdagar

 

[1] För fonden Öhman Etisk Global A är likviddag: affärsdag + 5 bankdagar