Har du inte tillräckligt med pengar på ditt konto vid dragningen för ditt månadssparande görs ett till försök nästkommande bankdag. Finns det fortfarande inte tillräckligt med pengar då blir nästa dragning vid nästa tillfälle för månadssparandet.