När du gör en insättning köper Advinans fondandelar enligt din investeringsplan. Det kan bli mindre belopp över av din insättning om din investeringsplan innehåller amerikanska fonder, eftersom dessa handlas i hundradelar (två decimaler) och i dollar. Vi växlar endast så mycket kronor som behövs för att köpa hela hundradelar.


Ett exempel: En insättning på 20 000 kr där 9 % ska fördelas till en fond som handlas i USD.

  • 9 % av 20 000 kr: 1 800 kr.
  • Fondens NAV: 192,42 USD.
  • Växelkurs 8,44 SEK för 1 USD.
  • Andelar som köps 1,10 (1,10*192,42*8,44) = 1 786,43 kr.
  • Om 1,11 andelar köpts: 1,11*192,42*8,44 = 1 802,67 kr.


I exemplet blir det 13,57 kr (1 800 - 1 786,43) kvar tills nästa handel genomförs.