Du sätter in pengar till Advinans genom att sätta upp ett Autogiro från ditt privatkonto. Kontot som pengarna dras ifrån måste vara ett så kallat transaktionskonto och ägas av dig, exempelvis ditt lönekonto. Första gången du gör en insättning så kopplar du ett Autogiro genom att acceptera villkor och signera med BankID. När det är klart kan du göra insättningar via engångsbelopp eller starta ett månadssparande. 


Registrerar du en engångsöverföring innan klockan 18 finns pengarna på ditt Advinans ISK nästföljande bankdag. Ett månadssparande dras från ditt bankkonto den sista dagen i varje månad. Är sista dagen i månaden en helgdag så dras de nästkommande bankdag. 


Gör såhär för att sätta igång ett sparande:

  • Gå till fliken "Sparande".
  • Välj den portfölj du vill föra över pengar till.
  • Vid överföring lägger du till ditt privata konto som pengar ska dras ifrån.
  • Godkänn Autogiro.
  • Ange ett belopp eller sätt upp ett månadssparande. Ett månadssparande dras från ditt konto sista dagen i månaden, vid helgdag så dras det nästföljande bankdag.