Har du ITP 1 via din anställning och väljer att löneväxla så tappar du avsättningar till din ordinarie ITP 1 pension. Avsättning till ITP 1 beräknas på den så kallade kontanta utbetalda bruttolönen.


För att du inte ska förlora någon pension på att löneväxla läggs motsvarande belopp på till din löneväxling. Det betyder att den premie som du går miste om till din ordinarie ITP 1-avsättning läggs på till den premie som din arbetsgivare betalar för din löneväxling.